180x140 no image 

Laatste toevoegingen op ons youtube-kanaal:

Sfeer na KFC Duffel - KVC Westerlo!!(29-08-2018)

KVC Westerlo komt op bezoek!(26-08-2018)

INFO VOORBIJE EN AANKOMENDE WEDSTRIJD CROKY CUP(19-08-2018)

El Yazidi na KFCD - Anderlues(07-08-2018)

KFCD - RUS Anderlues | Croky Cup(07-08-2018)

oudere filmpjes kan je zien in ons Youtube archief 

 
Home Jeugd Structuur Strategie & Beleid
Algemene strategie en beleid PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Bart De Putter   

 

1.    ALGEMENE STRATEGIE & BELEID

 

 

1.1        STRATEGISCH PLAN VAN DE JO

 

 

1.1.1        MISSIE & VISIE

 

 

De MISSIE van onze jeugdwerking loopt parallel met die van de KBVB en Voetbal Vlaanderen (www.voetbalvlaanderen.be/nl/beleidsplan-2017-2020) en kan als volgt samengevat worden:

 

 

-          In de best mogelijke omstandigheden vormen van talentrijke voetballertjes uit de regio tot tactisch, technisch, mentaal en fysiek sterke fanionspelers (OPLEIDING/KWALITEIT).

 

-          Aanbieden van voetbal (én voetbalplezier) voor ALLE Duffelaars die graag willen sporten/voetballen (SOCIALE HEFBOOM/LAAGDREMPELIGHEID/VOETBAL IS VOOR IEDEREEN/IEDEREEN OP ZIJN of HAAR NIVEAU).

 

-          Uitdragen van belangrijke waarden en normen zowel op als naast het veld (FAIR-PLAY, RESPECT, DISCIPLINE en een TOLERANTE HOUDING TOV IEDEREEN).

 

 

Belangrijk hierbij is dat KFC Duffel dit wil doen in een warme en familiale omgeving waarin spelers zich goed voelen, zich ten volle kunnen ontplooien en vooral met héél veel plezier komen voetballen (MAXIMALE SPELBELEVING/FYSIEKE EN MENTALE GEZONDHEID). De jeugdwerking van KFC Duffel wil hierbij uitgroeien tot een referentie en voorbeeld binnen de regio.

 

 

De VISIE van onze jeugdwerking loopt parallel met die van Voetbal Vlaanderen en de KBVB (Fun & Formation, zonevoetbal…) met daarbij de volgende specifieke accenten die als een rode draad door onze jeugdopleiding lopen:

 

 

-          CREATIVITEIT, DURF en LEF worden ten volle aangemoedigd

 

-          Goede beheersing van de basistechnieken voor een vlotte balcirculatie

 

-          Verzorgde opbouw van achteruit en zoeken naar VOETBALLENDE oplossingen

 

-          Meevoetballende doelman

 

-          Elkaar sturen door onderlinge coaching

 

-          Samen aanvallen, samen verdedigen (omschakeling)

 

-          FAIR PLAY TEN ALLEN TIJDE

 

-          WILLEN winnen maar KUNNEN verliezen

 

-          OPLEIDING gaat voor op resultaat

 

 

1.1.2        ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

 

 

Zoals aangegeven in ons MISSION statement wil KFC Duffel naast het aanbieden van voetbal (én voetbalplezier) voor ALLE Duffelaars die graag willen voetballen een club zijn waarbij talentrijke voetballertjes in de best mogelijke omstandigheden opgeleid en gevormd worden tot tactisch, technisch, mentaal en fysiek sterke spelers die kunnen doorstromen naar ons eigen eerste elftal of een vaste waarde kunnen worden in het eerste elftal van andere clubs in de omgeving. Naast de zaken zoals reeds aangehaald in ons VISION statement (opleiding voor resultaat, willen winnen maar kunnen verliezen…) zijn de volgende uitgangspunten hierbij belangrijk:

 

 

1.1.2.1  Een kwaliteitsvolle opleiding voor IEDEREEN

 

 

Onafhankelijk van leeftijd, niveau of talent willen we voor al onze leden een kwaliteitsvolle opleiding bieden op PROVINCIAAL niveau waarin FORMATION een sleutelrol speelt : FUN & FORMATION voor onze regionale opleiding, FORMATION & FUN voor onze provinciale opleiding.

 

 

Tools & Enablers

 

-          Doelgericht opleidingsproces (gericht naar een einddoel, wedstrijdgericht, methodische opbouw, rekening houdend met leeftijdskarakteristieken en vaardigheidsniveau)

 

-          Trainingsopbouw en inhoud volgens de visie van Voetbal Vlaanderen met naast de nodige basis en technische vormen ook veel spel- en wedstrijdvormen

 

-          Gediplomeerde, gedreven en ervaren trainers

 

-          Continue coaching, begeleiding, en ondersteuning van de trainers door coördinatoren

 

-          Continuous development van onze trainers en coördinatoren door het organiseren en aanbieden van Clinics en Opleidingen

 

 

1.1.2.2 Geen enkel talent gaat verloren

 

 

We weten wie onze talenten zijn (TALENTIDENTIFICATIE) en we kijken hierbij verder dan onze neus lang is door niet alleen oog te hebben voor dat fysiek sterke haantje-de-voorste dat bij de U7 iedereen voorbij loopt en 100 doelpunten per seizoen scoort, maar zeker ook (en misschien zelfs vooral) voor dat op het eerste zicht eerder timide spelertje dat wel steeds op de goeie plaats lijkt te staan en openingen ziet die de andere spelertjes niet zien. Tevens houden we steeds rekening met zaken zoals LAATMATURITEIT en LAATBLOEIERS.

 

 

Tools & Enablers

 

-          Trainers stimuleren om bezig te zijn met SPELERS en niet met PLOEG of RESULTAAT

 

-          Kijken naar het volledige plaatje (voetbaltechnische kwaliteiten, fysieke kwaliteiten, mentaliteit, gedrevenheid, teamgeest en SPELINZICHT)

 

-          CONTINUE EVALUATIE door gericht en consequent invullen van wedstrijdanalyses en regelmatige aanwezigheid van talentscouts en coördinatoren tijdens trainings- en wedstrijdmomenten.

 

-          PERIODIEKE EVALUATIE door middel van opstellen bespreking van gedetailleerde spelersrapporten (Mid-Year/End-of-Season)

 

-          Talentregistratie

 

 

 

 

1.1.2.3 We maken onze talenten beter!

 

 

We halen het maximum uit onze talenten (TALENTONTWIKKELING) door hun sterke punten verder te ontwikkelen, extra aandacht te besteden aan hun werkpunten én hen continu te prikkelen en te voorzien van uitdagingen.

 

 

Tools & Enablers

 

-          Persoonlijke Ontwikkelingsplannen (POP) waarin we de speler zelf laten meedenken over zijn eigen verbeter- en werkpunten

 

-          Competentietrainingen (vb. loopcoördinatie, techniek, startsnelheid, positiespel…)

 

-          Organiseren van CLINICS (Coerver, moves, soccerpal…)

 

-          Meegeven van specifieke taken tijdens de wedstrijd

 

-          Meegeven van voetbalhuiswerk (gericht en op maat)

 

-          Op regelmatige basis meetrainen (1x per week) met een hogere leeftijdscategorie.

 

-          Doorschuiven naar een hogere leeftijdscategorie (enkel wanneer ze ook in de hogere leeftijdscategorie één van de sterkhouders zouden zijn)

 

-          Begeleiden naar een op een hoger niveau spelende club (Interprovinciaal/Elite) – Hierbij moeten deze spelers blijvend opgevolgd worden zodat ze eventueel op latere leeftijd opnieuw in aanmerking kunnen komen voor het Fanionelftal.

 

 

Opmerking: de beslissing omtrent doorschuiven naar een hogere leeftijdscategorie wordt steeds genomen na overleg tussen de trainers en coördinatoren én de ouders.

 

 

1.1.2.4 We hanteren een duidelijk spelconcept

 

 

Conform aan de visie van voetbal Vlaanderen opteren we voor de consequente toepassing van zonevoetbal in een 1-4-3-3  systeem mét voorkeur voor een OFFENSIEVE driehoek op het middenveld én met daarbij de specifieke accenten zoals aangegeven in ons VISION statement (hoge pressing, verzorgde opbouw van achteruit en zoeken naar VOETBALLENDE oplossingen, meevoetballende doelman).

 

 

Tools & Enablers

 

-          Spelvormen 2v2, 3v3, 5v5 (ruit), 8v8 (dubbele ruit) en 11v11

 

-          Duidelijke communicatie over en opvolging van het te hanteren spelconcept

 

-          Geen vaste doelman tot en met U11 (onze doelmannen moeten ook kunnen voetballen)

 


 

1.1.3        STRATEGIE

 

 

1.1.3.1  Strategie inzake NIVEAU (INTERPROVINCIAAL/PROVINCIAAL/REGIONAAL)

 

 

Onze club heeft bewust gekozen voor een opleiding op PROVINCIAAL en REGIONAAL niveau om enerzijds de eigenheid van de club en het familiale (Duffelse) karakter te kunnen bewaren en anderzijds de speelkansen van de eigen opgeleide jeugdspelers te maximaliseren.

 

 

1.1.3.2  Strategie inzake AANTAL PLOEGEN

 

 

CATEGORIE

TEAMS

SPELERS

NIVEAU

U06

1

16

Gewestelijk

U07

3

24

Gewestelijk

U08

3

24

Provinciaal en gewestelijk

U09

3

24

Provinciaal en gewestelijk

U10

2

24

Provinciaal en gewestelijk

U11

2

24

Provinciaal en gewestelijk

U12

2

24

Provinciaal en gewestelijk

U13

2

24

Provinciaal en gewestelijk

U15

2

36

Provinciaal en gewestelijk

U16

1

18

Nog te bepalen (1)

U17

2

36

Provinciaal en gewestelijk

U21

2

36

Provinciaal en gewestelijk

Beloften

1

18

Nationaal

 

(1)      Meisjes (vanaf seizoen 2020-2021)

 

 

Totaal aantal jeugdploegen                 :             25 (streefdoel)

 

Totaal aantal jeugdspelers                    :             310 (streefdoel)

 

 

1.1.3.2 Strategie inzake PLOEGSAMENSTELLING

 

 

De ploegindeling gebeurt PER CATEGORIE door de trainers in samenspraak met de coördinator en dit ten laatste op 15 augustus. Indeling gebeurt steeds op basis van SPORTIEVE kwaliteiten zodat iedereen op niveau kan trainen/voetballen. De beste spelers zitten dus steeds in de A-ploeg en de mindere in de B-ploeg.  Voor spelertjes die in de zogezegd “grijze” zone zitten (tussen A en B in) kan er een beurtrol worden opgesteld. Belangrijk hierbij is dat deze spelertjes ook op regelmatige basis op A-niveau trainen. Dit om te voorkomen dat deze spelertjes na verloop van tijd achterop gaan hinken t.o.v. de spelertjes in de A-ploeg.

 

 

 

 

 

1.1.3.3  Strategie inzake DOORSCHUIVEN VAN SPELERS

 

 

Ploegindelingen zijn een momentopname en spelers evolueren continu. Het is dan ook de taak van de ploegtrainers om in samenspraak met de Sportieve Cel (coördinatoren) de spelers goed op te volgen en om aanbevelingen te doen met betrekking tot het doorschuiven (of op regelmatige basis te laten meetrainen) van spelertjes naar een hogere (of indien nodig lagere) leeftijdscategorie of niveau.

 

 

Doorschuiven naar een hogere LEEFTIJDSCATEGORIE

 

In principe speelt iedereen OP LEEFTIJD en wordt elk spelertje ingedeeld in de leeftijdscategorie waartoe hij/zij behoort. Indien er echter spelertjes zijn die er in hun categorie zo boven uitsteken dat ze zelf nog maar weinig progressie maken en elke wedstrijd met de vingers-in-de-neus voetballen dient het laten meevoetballen met een hogere categorie STEEDS BESPREEKBAAR te zijn, ook al zou dit zijn/haar huidige ploeg verzwakken (de opleiding van het individu gaat immers boven het behalen van ploegresultaten).

 

Indien dit het geval is dient de trainer van het desbetreffende spelertje dit aan te geven aan de coördinator van zijn categorie. Samen met de trainer van de hogere leeftijdsgroep wordt er dan bekeken welke mogelijkheden er zijn:

 

-          Definitieve overgang naar de hogere leeftijdscategorie (enkel bij uitzonderlijk getalenteerde voetballertjes die in hun eigen categorie helemaal niets meer kunnen bijleren)

 

-          Af en toe een keertje meevoetballen met de hogere leeftijdscategorie

 

-          Af en toe een keertje meetrainen met de hogere leeftijdscategorie

 

Belangrijke opmerkingen:

 

-          Wanneer een spelertje wordt doorgeschoven dient dit steeds naar een ploeg van hetzelfde NIVEAU te zijn. Het is dus niet de bedoeling een spelertje dat U9 provinciaal voetbalt door te schuiven naar een gewestelijk spelende U10 ploeg

 

-          Een definitieve overgang gebeurt bij voorkeur in het tussenseizoen (augustus/december)

 

-          Doorschuiven gebeurt steeds in SAMENSPRAAK met de ouders en de desbetreffende speler. Het spelertje én de ouders moeten zich immers goed voelen bij deze beslissing.

 

Naar een hoger NIVEAU

 

Bij aanvang van het seizoen worden de spelertjes zo veel mogelijk ingedeeld naar niveau. Wanneer echter een spelertje zoveel progressie maakt dat hij/zij makkelijk zou meekunnen op een hoger niveau en hier meer progressie kan maken dan dient ook hier het doorschuiven naar een andere ploeg (van een hoger niveau) bespreekbaar te zijn.

 

Procedure en mogelijkheden zijn identiek aan diegene die hierboven reeds zijn besproken.

 

BELANGRIJKE OPMERKING: het is de COORDINATOR die de uiteindelijke beslissing neemt over het al dan niet doorschuiven van spelertjes en NIET de trainer.

 

 

1.1.3.4  Strategie met betrekking tot KEEPERS

 

 

Om  de kwaliteit van onze keepersopleiding te verhogen en ervoor te zorgen dat er nog niet té snel té specifiek gewerkt wordt hanteren we de volgende principes met betrekking tot keepers:

 

 

Categorie

Principe

Keeperstraining

U6-U7

Niet van toepassing

Niet van toepassing

U8-U9

Geen vaste doelmannen

Elk kwart iemand anders onder de lat

Geen keeperstraining

U10-U11

Min of meer vaste doelmannen

Streven naar combinatie 50% in doel en minstens 25% op het veld

Op uitnodiging – zie opmerkingen

1 x 1h15’ per week

U12-U13

Vaste doelmannen

Streven naar af en toe ook eens meevoetballen

Op uitnodiging – zie opmerkingen

1 x 1h15’ per week

U15

Vaste doelmannen

Streven naar af en toe ook eens meevoetballen

Op uitnodiging – zie opmerkingen

1 x 1h30’ per week

U17-U21

Vaste doelmannen

Alle keepers volgen keeperstraining

1 x 1h30’ per week

 

 

Opmerkingen

 

-          Keepers kunnen enkel keeperstraining volgen indien de trainer de keeper doorstuurt naar de keeperstraining én indien de keeperstrainer na een tweetal trainingen aangeeft dat hij met de keeper wil verder werken en dit op basis van de volgende criteria:

 

o   Duidelijk talent

 

o   Staat ook tijdens de wedstrijden minstens 50% in doel

 

o   Wil keeper worden

 

o   Zet zich 100% in tijdens de keeperstrainingen

 

-          De keeperstraining komt IN DE PLAATS van 1 voetbaltraining en is dus niet extra. Dit kan eventueel in de toekomst herbekeken worden maar voorlopig starten we op deze basis.

 

-          De keeperstrainers zullen op regelmatige basis wedstrijden komen volgen zodat hij de keepertjes ook tijdens de wedstrijden aan het werk kan zien en raad kan geven.

 

 

1.1.3.5  Strategie inzake SPEELMINUTEN

 

 

Categorie

Speelminuten

U6-U9

Iedereen speelt evenveel (1)

U10-U17

Iedereen speelt minstens 50%

U21-Nationale Beloften

Trainer beslist

 

(1)     Deze regel geldt enkel bij voldoende inzet en voldoende aanwezigheid op de trainingen

 

1.1.3.6  Strategie inzake IN- EN UITSTROOM

 

 

Volledig conform de visie, missie en strategie van de jeugdwerking (familiale Duffelse karakter, doorstroom eigen jeugdspelers, voetballen op Provinciaal niveau…) worden de volgende principes gehanteerd m.b.t. instroom en uitstroom:

 

 

Instroom

 

-          Tot en met 15 augustus kunnen ALLE jongens/meisjes WOONACHTIG TE DUFFEL (en niet meer aangesloten bij een andere club) zich aansluiten bij KFC Duffel voor het nieuwe seizoen. Na deze datum kan aansluiten enkel nog wanneer het maximale spelersaantal voor de desbetreffende categorie nog niet is bereikt en dit om de kwaliteit van de jeugdopleiding te kunnen vrijwaren.

 

-          Voor jongens/meisjes WOONACHTIG BUITEN DUFFEL kan aansluiten enkel mits het afleggen van maximum 3 testtrainingen en NA positieve evaluatie door de Sportieve Cel.

 

-          TOT EN MET U12 WORDT ER NIET AAN ACTIEVE SCOUTING GEDAAN en wordt de instroom beperkt tot spelers die zichzelf spontaan aanbieden bij de club. Pas vanaf U13 (laatste jaar voor BOVENBOUW) zal de club indien nodig (op basis van spelersaantallen/ontbrekende posities) ACTIEF op zoek gaan naar talentvolle spelertjes waarbij we, naast het feit dat ze natuurlijk moeten beschikken over de nodige voetbaltechnische kwaliteiten (basistechniek, snelheid van uitvoering, loop- en reactiesnelheid, duelkracht), specifiek op zoek gaan naar spelertjes met het volgende PROFIEL:

 

 

o   Hij of zij beschikt over de nodige dosis SPELINZICHT: techniek, snelheid, duelkracht e.d. zijn allemaal te verfijnen maar spelinzicht is héél moeilijk aan te leren. 

 

o   Hij of zij is voldoende POLYVALENT en dus inzetbaar op verschillende posities.

 

o   Hij of zij beschikt over de nodige dosis LEF en WINNAARSMENTALITEIT.

 

o   Hij of zij is een TEAMPLAYER

 

o   Hij of zij kan zich vinden in het FAMILIALE karakter van de club.

 

o   Hij of zij is een DUIDELIJKE VERSTERKING voor het team én significant beter dan de speler die op dit moment op zijn/haar positie speelt.

 

o   Hij of zij woont binnen een straal van 20 km van de club.

 

OPMERKING: zie ook BIJLAGE 3 voor het PROFIELEN en COMPETENTIEMODEL van de KBVB ter ondersteuning van de SCOUTING.

 

Uitstroom

 

Dankzij een goeie opvolging en begeleiding én de implementatie én dagelijkse toepassing van onze missie en visie streven we ernaar de uitstroom van spelertjes te beperken tot:

 

-          uitstroom naar clubs van een hoger niveau (ELITE of INTERPROVINCIAAL)

 

-          uitstroom omwille van familiale redenen (vb. verhuis, ...).

 

-          uitstroom omwille van heroriëntatie naar een andere sport.

 

Het aantal talentvolle spelertjes dat vertrekt naar een jeugdwerking van een vergelijkbaar niveau willen we hierbij zo laag mogelijk te houden en wordt aanzien als een belangrijke Key Performance Indicator (KPI) van onze jeugdwerking.

 

1.1.3.4 Strategie inzake SAMENWERKING OP LOKAAL/REGIONAAL NIVEAU

 

 

Momenteel zijn er geen samenwerkingsakkoorden met andere clubs. Op termijn zou een samenwerking met VV Duffel, een elite club en/of andere omliggende clubs er evenwel voor kunnen zorgen dat we in een kleine straal rond KFC Duffel voetbal op alle niveaus kunnen aanbieden voor alle leeftijden zodat elke speler in de nabijheid van Duffel kan voetballen op een juist niveau (zie ook STRATEGISCHE doelstellingen).


 

1.2 STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN JO

 

 

Op basis van een SWOT (zie BIJLAGE 4) uitgevoerd aan het begin van het seizoen 2018-2019 werden de volgende STRATEGISCHE en OPERATIONELE doelstellingen geformuleerd:

 

 

1.2.1 Strategische doelstellingen (Seizoen 2019-2021)

 

 

Seizoen 2019-2020

 

#

Doelstelling

1

STRUCTURELE DOORSTROMING NAAR FANIONELFTAL 2e Amateur van ten minste 1 speler uit de eigen jeugdopleiding per seizoen (o.a. door beloftenploeg met tenminste 50% aan spelers die uit de eigen jeugdopleiding komen, meetrainen op regelmatige basis met het Fanionelftal, overlegmomenten…).

2

VERHOGEN AANTAL GEDIPLOMEERDE TRAINERS (of trainers in opleiding) naar 90%.

3

Persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) voor trainers en spelers

4

VERBETEREN BASISOPLEIDING door omvormen trainingen onderbouw naar circuit/competentietrainingen (gegeven door specifieke circuit/competentietrainers) op woensdag en ploegtrainingen (gegeven door de ploegtrainer) op vrijdag. Voordeel: aanscherpen specifieke voetbalkwaliteiten en individualiseren aanpak + (bijkomend voordeel) verlagen van drempel voor voetbaltrainers (competentie/circuittrainers dienen enkel aanwezig te zijn op woensdag, mogelijks voor twee opeenvolgende trainingen) en ploegtrainers moeten zich enkel vrijmaken op vrijdag en voor de wedstrijd zodat het in deze drukke tijden makkelijker wordt om trainers aan te trekken

5

VERGROTEN VAN HET AANTAL PLOEGEN IN DE OPLEIDING ONDERBOUW (U7/U8/U9) van 2 teams naar ten minste 3 teams per categorie en dit met als doel:

o   een bredere basis te hebben voor verdere doorstroming

o   gewestelijk voetbal te kunnen aanbieden bij U8 en U9

6

BEPERKEN VAN DE UITSTROOM van spelers naar clubs van een gelijk of lager niveau (omwille van redenen anders dan een verhuis naar een andere streek) < 5%

7

VERBETEREN TORNOOIAANBOD door opsplitsen van het huidige tornooi begin mei in een PAAS/KERST/EINDESEIZOENSTORNOOI, telkens voor een andere categorie.

8

VERHOGEN UITSTRALING jeugd door uniformiteit in de trainings- en wedstrijdkledij.

9

Opstarten OUDERRAAD voor versterking participatie ouders.

 

 

Seizoen 2020-2021

 

#

Doelstelling

1

OPSTART 2e FANIONPLOEG in 4e PROVINCIALE om ook een streefdoel/eindpunt te hebben voor ambitieuze en talentvolle jeugdspelers die toch niet in aanmerking komen voor een Fanionploeg in de 2e Amateurklasse. Op deze manier kunnen we het regionale/familiale karakter van de club versterken en onze jeugdspelers de kans geven om te evolueren/uit te kijken naar eerste-ploeg-voetbal binnen de eigen club

2

VERBETEREN BASISOPLEIDING door Samenwerking met andere sportdisciplines (basketbal, volleybal, atletiek, judo…) voor het optimaliseren van de motorische ontwikkeling en het verbeteren van de algemene vaardigheden. Voordelen zijn divers: grote variatie in prikkels, verbetering algemene coördinatie en evenwicht, verbeteren conditie enz. Mogelijkheid hierbij is bijvoorbeeld het vervangen van de voetbaltraining op woensdag door een training in een andere sportdiscipline.

3

OPSTART U16 MEISJESPLOEG om de diversiteit te vergroten en de doorstroming naar de nieuw opgerichte damesploeg te garanderen

4

VERLAGING LIDGELD door gerichte sponsoring en organisatie van evenementen.

5

SAMENWERKINGSVERBAND met een club uit de regio. Bij voorkeur VV DUFFEL.

 

 

1.2.2 Operationele doelstellingen (Seizoen 2018-2019)

 

 

#

Doelstelling

1

HERNIEUWEN PROVINCIAAL LABEL (Succesvol afleggen Audit)

2

UITBOUWEN STRUCTUUR JEUGDOPLEIDING EN OMKADERING (jeugdbestuur, sportieve cel, operationele cel, interne en externe (vanaf U15) talentidentificatie, vertrouwenspersoon/ombudsman, medische cel)

3

Gediplomeerde TALENTSCOUTS (minimum 2 voor einde van het seizoen)

4

UITWERKEN MANUAL JEUGDOPLEIDING ter ondersteuning van de uitbouw van de jeugdwerking en als naslagwerk voor bestuursleden, trainers en medewerkers.

5

VASTE OVERLEGMOMENTEN voor jeugdbestuur (maandelijks), sportieve cel (wekelijks), trainers (tweemaandelijks) en afgevaardigden (tweemaandelijks)

6

VERHOGEN KENNIS/COMPETENTIE TRAINERS door het stimuleren van het volgen van externe OPLEIDINGEN en het organiseren van interne CLINICS & WORKSHOPS.

7

VERBETEREN OPVOLGING TRAINERS/SPELERS door regelmatige aanwezigheid coördinatoren tijdens trainingen/wedstrijden.

8

VERBETEREN KEEPERSOPLEIDING: werken in kleinere groepjes (max. 3 keepers) voor het verhogen van de intensiteit. Enkel vanaf U10. Verhogen drempel (van iedereen die denkt “ik wil dat ook wel eens proberen” naar SELECTIE door trainer/coördinator/keeperstrainer van talentvolle DOELMANNEN) - vanaf 2e seizoenshelft.

9

Verhogen discipline m.b.t. trainingsvoorbereidingen, wedstrijdvoorbereidingen, aanwezigheden etc in de  SOCCERONLINE database.

10

Opstarten en uitbouwen centrale database voor uitwisseling en ter beschikking stellen van oefenvormen, video’s (vb.: Coerver), uitgewerkte trainingen, opleidingsinfo etc…

11

Verfijnen jeugdopleidingsplan aan de hand van nieuwe inzichten en ervaringen (bezoeken Clinics, Infomomenten Voetbal Vlaanderen)

12

Consequent houden van spelers- en trainersevaluaties (mid-year en end-of-Season).

13

Up-to-date brengen jeugdwebsite en verder uitbouwen Social Media.

14

Organiseren van ten minste één nieuw evenement ten voordele van de jeugdwerking.

15

Verder aanhalen van de band met het Fanionelftal.

16

Organisatie Paasstage, Jeugdtornooi en Infomoment Seizoen 2019-2020.

17

Verder versterken van het familiale karakter van de jeugdwerking.

 

Webshop KFCD

logo Webshop

vriendsch. + crocky cup


Nog geen matches gepland

Spotlicht A-kern (comp)

VORIGE WEDSTRIJDEN
Nationale 2de amateurs VI B
Datum 22. mrt. 2020 Beginn 15:00
KVK Tienen
KVK Tienen
KFC Duffel
KFC Duffel
-:- Vooraf

VOLGENDE WEDSTRIJDEN
Nationale 2de amateurs VI B
Datum 29. mrt. 2020 Beginn 15:00
KFC Duffel
KFC Duffel
K Londerzeel SK
K Londerzeel SK
-:- Vooraf

Nationale 2de amateurs VI B
Datum 04. apr. 2020 Beginn 20:30
K. Bocholter VV
K. Bocholter VV
KFC Duffel
KFC Duffel
-:- Vooraf

Voetballen bij KFCD

Ben je minsten 5 jaar en heb je interesse om bij KFC Duffel te komen voetballen, klik dan hier om ons contactformulier in te vullen en te verzenden.

Klassement

# Team W PTN
8 Diegem 18 24
9 KFC Duffel 18 24
10 Londerzeel 18 23

Ombudsdienst

Onze ombudsdienst behartigt je vragen, opmerkingen of klachten, klik hier om de ombudsdienst te contacteren.

Weekoverzicht

Kalender

Nieuwsbrief

 
 

Zoeken


 
  • Panache
  • Crelan

 

destip

 
logo gemeente

Spotlicht KFCD B

VORIGE WEDSTRIJDEN
Vierde proviciale C (Antwerpen)
Datum 22. mrt. 2020 Beginn 15:00
KSC Mechelen
KSC Mechelen
KFC Duffel B
KFC Duffel B
-:- Vooraf

VOLGENDE WEDSTRIJDEN
Vierde proviciale C (Antwerpen)
Datum 28. mrt. 2020 Beginn 19:30
KFC Duffel B
KFC Duffel B
VC Rijmenam
VC Rijmenam
-:- Vooraf

Vierde proviciale C (Antwerpen)
Datum 05. apr. 2020 Beginn 15:00
VK Heindonk
VK Heindonk
KFC Duffel B
KFC Duffel B
-:- Vooraf

Klassement KFCD B

# Team W PTN
1 K. BO BEERZEL FC 18 45
2 KFC Lint 18 39
3 RB Elzestraat 18 36
 
BMWPatrickSmets DirkDyck

 

brasserie de polder

raveschot
hv kort1 RTV
JPEG Xior logo vde
procondiLogo  

Word scheidsrechter

Aanduidingen

Trainingsschema

trainingsschema '

Log-in formulier