180x140 no image 

Laatste toevoegingen op ons youtube-kanaal:

Sfeer na KFC Duffel - KVC Westerlo!!(29-08-2018)

KVC Westerlo komt op bezoek!(26-08-2018)

INFO VOORBIJE EN AANKOMENDE WEDSTRIJD CROKY CUP(19-08-2018)

El Yazidi na KFCD - Anderlues(07-08-2018)

KFCD - RUS Anderlues | Croky Cup(07-08-2018)

oudere filmpjes kan je zien in ons Youtube archief 

 
Home Jeugd Structuur Bijlagen
Bijlagen PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Bart De Putter   

BIJLAGE 1 – Overzicht Medewerkers

Jeugdbestuur

 

Functie

Naam

Bijkomende Specifieke Verantwoordelijkheden

AVJO

VERHOEVEN, Peter

Jeugdsecretaris

MEULEPAS, Ronny

TVJO

DE SMEDT, Freddy

Weekoverzicht, wekelijks trainingsschema

Verantw. Cel Jeugdwebsite

DE VOECHT, Bart

Verantw. Cel Evenementen

Verantw. Cel Kledij & Materiaal

Verantw. Cel Sociaal Beleid

Medewerker

GLADINES, Kurt

Verantwoordelijke Opleiding & Vorming

Medewerker

PLETTINX, Werner

Coördinatie scheidsrechters

Medewerker

VAN LEEKWIJCK, Gerrit

Medewerker

VERLINDEN, Peter

Medewerker

DE PUTTER, Bart

 

Sportieve Cel

Functie

Naam

Bijkomende Specifieke Verantwoordelijkheden

TVJO

DE SMEDT, Freddy

Weekoverzicht, wekelijks trainingsschema

Coördinator

DOUWEN, Filip

Organisatie Jeugdtornooi

Coördinator

GLADINES, Kurt

Verantwoordelijke Opleiding & Vorming

Coördinator

VAN ROEY, Christophe

Hoofd Scouting

Medewerker

VAN HOOF, Marianne

Verantwoordelijke Multimove Project

Medewerker

VAN TRIGT, Yves

Coördinatie en administratie externe tornooien

Scouting

Functie

Naam

Bijkomende Specifieke Verantwoordelijkheden

Hoofd Scouting

Talentscout

GLADINES, Kurt

Talentscout

VAN ROEY, Christophe

Opmerking: bovenvermelde personen zijn nog NIET in het bezit van een specifiek diploma maar zullen deelnemen aan de opleiding “TALENTSCOUT” van de KBVB die wordt georganiseerd in maart 2019. Van zodra de info hierover beschikbaar is (in principe 1/12). Doel is ook nog een tweetal personen extra in te schrijven voor deze opleiding.

Trainers & Afgevaardigden

Ploeg

Trainer(s)

Afgevaardigde(n)

U6 INITIATIE

BOGAERTS, Lies

VERHOEVEN, Wannes

U7 REGIONAAL A

DE VOECHT, Yannick

VERGAELEN, Sander

U7 REGIONAAL B

DE PUTTER, Gille

VERHOEVEN, Maxime

U8 PROVINCIAAL A

GLADINES, Kurt

LOZANO, Johan

U8 PROVINCIAAL B

MERTENS, Bjorn

LOZANO, Johan

U8 REGIONAAL

U9 PROVINCIAAL A

HAECK, Gino

VERHOEVEN, Sebastiaan

U9 PROVINCIAAL B

MALEVE, Dave

U9 REGIONAAL

U10 PROVINCIAAL

RENDERS, Joeri

GYZELS, Luc

VAN DE SANDE, Kevin

U10 REGIONAAL

U11 PROVINCIAAL

VAN HEURCK, Bart

MOL, Marc

RYON, Gunter

U11 REGIONAAL

LAMBRECHTS, Maarten

U12 PROVINCIAAL

VAN ROEY, Christophe

U12 REGIONAAL

EVERAERTS, Tim

STUYCK, Stefan

U13 PROVINCIAAL

GLADINES, Kurt

DE PUTTER, Bart

U13 REGIONAAL

OSIER, Ivan

U15 PROVINCIAAL

VERLINDEN, Peter

VAN HAVENBERGH, Tim

U15 REGIONAAL

VAN LEEMPUT, Mark

U17 PROVINCIAAL

FUND, Jolan

U17 REGIONAAL

EVERAERTS, Tim

DE VOEGT, Dave

VAN LINDEN, Marco

VRIENS, Lieven

U21 PROVINCIAAL

U21 REGIONAAL

VAN HOECK, Erwin

FRANS, Robert

VAN DER HEYDEN, Luc

NATIONALE BELOFTEN

KEEPERS MIDDENBOUW

DE BAKKER, Maarten

KEEPERS BOVENBOUW

DE JONGHE, Marc

LOOPCOÖRDINATIE

Sportmedische medewerkers

Functie

Naam

Bijkomende Specifieke Verantwoordelijkheden

Sportmedisch Assistent

Cel Jeugdwebsite & Social Media

Functie

Naam

Bijkomende Specifieke Verantwoordelijkheden

Celverantwoordelijke

DE VOECHT, Bart

Medewerker

BERNAERTS, Peter

Medewerker

CROES, Gert

Facebook

Medewerker

VAN LEEMPUT, Mark

Jeugdwebsite

Cel Evenementen & Sponsoring

Functie

Naam

Bijkomende Specifieke Verantwoordelijkheden

Celverantwoordelijke

Medewerker

Medewerker

Cel Kledij & Materiaal

Functie

Naam

Bijkomende Specifieke Verantwoordelijkheden

Celverantwoordelijke

Medewerker

Medewerker

Cel Sociaal Beleid & Ombudsdienst

Functie

Naam

Bijkomende Specifieke Verantwoordelijkheden

Celverantwoordelijke

Medewerker

Medewerker

 

BIJLAGE 2 – Functieomschrijvingen en verantwoordelijkheden

 

Jeugdvoorzitter

 

1.      Is lid van het dagelijks bestuur van KFC Duffel

2.      Ziet er op toe dat de regels en afspraken nageleefd worden.

3.      Rapporteert de standpunten jeugd aan, en vertegenwoordigt het jeugdbestuur in de raad van bestuur.

4.      Rapporteert de genomen beslissingen in dagelijks bestuur i.v.m. de jeugd aan zijn jeugdbestuur

5.      Leidt de vergaderingen van het jeugdbestuur.

6.      Delegeert zo nodig de taken binnen het jeugdbestuur.

7.      Ziet toe dat de scheidsrechterbladen aanwezig zijn en dat de afgevaardigden de wedstrijdformulieren correct invullen

8.      Is verantwoordelijk voor rekrutering medewerkers jeugdbestuur en medeverantwoordelijk voor de aanwerving van nieuwe trainers (samen met TVJO)

Jeugdsecretaris

 

1.      Verzorgt de correspondentie, zowel intern als extern, betrekking hebbende op vriendenmatchen, tornooien, … van de jeugd.

2.       Volgt eventuele wijzigingen op aangaande het verplaatsen van jeugdwedstrijden en afgelastingen.

3.      Zorgt voor het aansluiten van nieuwe spelers

Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding (TVJO)

 

1.      De TVJO helpt het strategisch plan, de missie en de visie opstellen. Hij is verantwoordelijk voor het opleidingsplan , de verspreiding ervan en de implementatie. Daarvoor bespreekt, begeleidt en leidt hij zijn medewerkers op .

2.      De TVJO geeft leiding aan zijn medewerkers, en streeft ernaar om met een gemotiveerd team de vooropgestelde doelstellingen te realiseren.

3.      Hij coördineert en volgt de dagelijkse activiteiten van de Jeugdopleiding op . In deze context onderhoudt de TVJO de contacten met de medewerkers en voert discussies die bijdragen tot een gunstig sociaal klimaat binnen de vereniging.

4.      De TVJO bemiddelt bij discussies tussen trainers, ouders en alle onderlinge relaties binnen de Jeugdopleiding.

5.      Hij stimuleert alle interne en externe opleidingsfaciliteiten.

6.      Bij het gebrek van een uitgebouwde scoutingcel voor zijn jeugd, volgt de TVJO  potentieel nieuwe spelers op. Hij geeft samen met een lid van sportieve cel, bevoegd in zijn leeftijdscategorie en de trainer een advies voor wel of niet aanwerving van gescoute spelers.

Coördinator

 

1.      Eerste aanspreekpunt voor trainers en ouders voor sportieve zaken

2.      Ondersteunt trainers inzake oefenstof en uitvoering trainingen

3.      Kijkt toe op opvolging van leerplan

4.      Geeft advies en/of goedkeuring bij selecties spelers

5.      Bekijkt doorstroming en geeft advies naar trainers over spelers die in aanmerking komen voor doorstroming.

Trainer

 

1.      Maakt voor aanvang van het seizoen samen met de andere trainers en de coördinator binnen zijn categorie de ploegindeling en evalueert deze op regelmatige basis. Hij geeft hierbij aan wanneer spelertjes beter op een hoger/lager niveau zouden voetballen (zie doorschuiven van spelertjes)

2.      Bespreekt voor aanvang van het seizoen samen met de andere trainers en de coördinator binnen zijn categorie het jaarplan met daarin gedetailleerde thema’s per maand, die zijn opgesteld  volledig conform aan de doelstellingen/eindtermen binnen zijn categorie en volgens de voorschriften van Belgische voetbalbond.

3.      Managed zijn ploeg in al de mogelijke facetten van het woord en communiceert op een duidelijke en punctuele manier naar ouders toe m.b.t. trainingsmomenten, wedstrijden, uur van samenkomst, tornooien, oudercontacten enz... Eventueel laat hij zich hiervoor bijstaan door zijn afgevaardigde. Ook is hij in staat mogelijke problemen binnen zijn groep te identificeren en op een doeltreffende manier aan te pakken.

4.      Geeft op een gedreven manier en met veel enthousiasme gevarieerde en gerichte (volgens de jaarplanning, aan de hand van spelproblemen tijdens de vorige wedstrijd) trainingen (met hoog FUN gehalte) en maakt hiervoor per training een gedetailleerde trainingsvoorbereiding die hij ter beschikking stelt van de coördinator binnen zijn categorie.

5.      Zorgt ervoor dat de ploeg in de meest optimale manier aan de wedstrijden kan beginnen (schriftelijke wedstrijdvoorbereiding, ploegsamenstelling, opwarming, tactische richtlijnen) en coacht zijn ploeg tijdens de wedstrijden op een gedreven, positieve en opbouwende manier. FAIR-PLAY staat hierbij centraal en hij zorgt er ook voor dat iedereen voldoende aan spelen toekomt (volgens de vereisten per categorie). Per wedstrijd maakt hij een gedetailleerde wedstrijdanalyse volgens de vereisten van de club en stelt deze ter beschikking van de coördinator binnen zijn categorie.

6.      Houdt statistieken bij m.b.t. aanwezigheid/inzet op training en wedstrijden.

7.      Stelt de spelersrapporten op en bespreekt deze met de ouders tijdens het oudercontact in december en maart (vanaf U9).

8.      Bewaakt de doelstellingen en eindtermen binnen zijn categorie en stuurt bij wanneer nodig.

9.      Zorgt door zijn aanpak voor een positief ingestelde en gedreven spelersgroep met een echte winnaarsmentaliteit. Hij/zij zorgt er hierbij ook voor dat er een TEAM op het veld staat en geen groep individuen.

10.  Geeft op een positieve en opbouwende manier input tijdens de trainersvergaderingen en werkt zo actief mee aan het verder uitbouwen en verbeteren van de Jeugdopleiding van KFC Duffel.

11.  Springt in voor collega’s waar mogelijk.

12.  Ziet toe op de discipline binnen de ploeg (gedrag op en naast het veld) en bewaakt samen met de afgevaardigde orde en netheid in de kleedkamer (voorbeeldfunctie)

13.  Helpt actief mee tijdens evenementen van de jeugdwerking (o.a. Jeugdtornooi)

Ploegafgevaardigde

1.      Staat de trainer bij m.b.t. administratieve zaken

2.      Zorgt voor de wedstrijduitrusting, zowel voor thuis- als voor uitwedstrijden.

3.      Controleert de kleedkamers, en stelt flessen water ter beschikking (zowel aan de eigen ploeg als aan de tegenstander)

4.      Controleert de wedstrijdballen en de wedstrijdkledij

5.      Vangt de scheidsrechter op en betaalt de onkostenvergoeding (indien van toepassing)

6.      Geeft gehoor aan eventuele opmerkingen van de scheidsrechter over de staat van het veld of andere zaken binnen de neutrale zone, en probeert deze in de mate van het mogelijke te herstellen of op te lossen

7.      Verzamelt de identiteitskaarten van de spelers (indien van toepassing) en vult het digitale wedstrijdblad in.

8.      Onthaalt tegenstrevers en begeleidt hen naar hun kleedkamer. Tevens vraagt hij naar de kleur van de shirts en zorgt hij indien noodzakelijk voor een andere uitrusting voor zijn team.

9.      Deelt de wedstrijdshirts uit aan de spelers en roept hen circa 10’ voor aanvang van de wedstrijd (indien van toepassing) bij de scheidsrechter. Hij roept hierbij de namen en rugnummers af.

10.  Kijkt na of de tegenstander het digitale wedstrijdblad heeft ingevuld.

11.  Zorgt voor het afsluiten van de kleedkamers.

12.  Geeft op een positieve en opbouwende manier input tijdens de trainersvergaderingen en werkt zo actief mee aan het verder uitbouwen en verbeteren van de Jeugdopleiding van KFC Duffel.

13.  Springt in voor collega’s waar mogelijk.

14.  Ziet toe op de discipline binnen de ploeg (gedrag op en naast het veld) en bewaakt samen met de afgevaardigde orde en netheid in de kleedkamer (voorbeeldfunctie).

15.  Helpt actief mee tijdens evenementen van de jeugdwerking (o.a. Jeugdtornooi)

Hoofd Scouting

1.      Draagt zorg voor de uitvoering van het scoutingsplan van de club

2.      Geeft leiding en onderhoudt nauwe contacten met de jeugdscouts waarvoor hij  verantwoordelijk is. Hiervoor organiseert hij de nodige overlegmomenten.

3.      Stelt een jaarlijks actieplan op met concrete doelstellingen in overeenstemming met het sportief plan en de missie en visie en dit in nauwe samenwerking met de Sportieve Cel.

4.      Organiseert testtrainingen en het inplannen van testspelers in wedstrijden

5.      Zorgt voor opvang testspelers + ouders bij testtrainingen en wedstrijden

6.      Is belast met de afhandeling van alle administratieve verplichtingen opgelegd binnen de reglementen van de KBVB die betrekking hebben op het deelnemen van testspelers aan trainingen en wedstrijden.

7.      Legt verantwoording af aan de TVJO met wie hij regelmatige overlegmomenten inplant en aan wie hij rapporteert via een gestructureerd rapport

8.      Hij gebruikt de beheerssystemen van de club en de bestaande werkprocedures

9.      Bezoekt zoveel mogelijk wedstrijden om zich een oordeel te kunnen vormen over de kwaliteit van spelers en dit zowel intern en extern

Sportmedisch Assistent

1.      De sportmedisch assistent is in hoofdzaak de eerste contactpersoon waar spelers terecht kunnen bij medische problemen/voetbalongevallen en onderneemt actie volgens het medisch actieplan van de club.

2.      Is op geregelde tijdstippen aanwezig op het medisch kabinet tijdens trainingsmomenten van de JO

3.      Onderhoud de medische voorzieningen van het kabinet, vult eventuele medische zaken aan die tekort zijn.

4.      Onderneemt de nodige acties na een consultatie d.m.v. doorverwijzing naar de clubkinesist of clubdokter volgens de richtlijnen van medisch actieplan.

BIJLAGE 3 – Profielen/competentiemodel KBVB (Scouting)

PROFIELENMODEL

 profiel model

COMPETENTIEMODEL

  competentiemodel

BIJLAGE 4 – SWOT Analyse

STRENGTHS

1.      Gekend in de regio voor onze goede jeugdwerking en onze steeds sterke jeugdploegen

2.      Uitstraling van onze Fanionploeg (vaste waarde in 2e Amateurklasse)

3.      Jeugdbestuur en sportieve cel met een hart voor de club en jeugdvoetbal in het algemeen.

4.      Trouw trainersbestand (bijna 70% van de trainers is al 2 jaar of meer actief binnen de club)

5.      Voetbal voor IEDEREEN: van recreatief tot provinciaal niveau, damesvoetbal, G-ploeg…

6.      Accommodatie (parkeergelegenheid, kleedkamergebouw, kunstgras)

WEAKNESSES

1.      Jeugdwerking (KFC Duffel Jeugd 2.0) en sportieve structuur/begeleiding in volle opbouw.

2.      Onbalans in trainersbestand. Zeer veel jonge en onervaren trainers zonder enige vorm van opleiding. Te weinig ervaren en gediplomeerde trainers.

3.      GAP tussen het niveau waarop onze jeugdploegen voetballen (PROVINCIAAL/GEWESTELIJK) en het niveau waarop onze Fanionploeg voetbalt (NATIONAAL – 2e Amateurklasse). Ontbreken van een duidelijk eindpunt/streefdoel voor onze jeugdspelers.

4.      Staat van het B en het D veld (terugkerend probleem).

5.      Geen samenwerkingsakkoorden met andere clubs (uitwisselen kennis/spelers)

OPPORTUNITIES

1.      Faniontrainer die bereid is om met jeugdspelers te werken.

2.      Nationaal Beloftenelftal opgebouwd rond eigen jeugdspelers.

3.      Kunstgras (nieuw vanaf seizoen 2018-2019)

4.      Damesvoetbal zit in de lift

5.      Nabijheid van andere sportdisciplines (Basketbal, Volleybal, Atletiek, Zwemmen, Turnen, Judo) – Ideaal voor het uitbouwen van een omnisport/multimove project voor onze kleinste voetballertjes.

THREATS

1.      Aanwezigheid van een groot aantal clubs in de regio met Interprovinciaal (Rupel-Boom, Lyra-Lierse, Berchem Sport, KSK Heist…) of Elite (YRKV Mechelen, Beerschot-Wilrijk, RFC Antwerp…) label.

2.      Mogelijks uitbouw nieuw jeugdcentrum YRKV Mechelen in Duffel-Oost (Pollepel).

3.      Hernieuwing Audit Provinciaal label.

 

BIJLAGE 5 – Formulier Trainersevaluatie

formulier trainersevaluatie

 

BIJLAGE 6 – Formulier Spelersevaluatie

formulier spelersevaluatie

BIJLAGE 7 – Jaarplannen

VOORBEELD

jaarplannen

 


BIJLAGE 8 - Panathlonverklaring

KFC Duffel ondertekende het Panathlon Charter over de Rechten van het kind in de sport (zie ook http://panathlonvlaanderen.be/verklaring/) dat  als doel heeft heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport en dat als uitgangspunt heeft dat ALLE kinderen het recht hebben om…

-          Sport te beoefenen

-          Zich te vermaken en te spelen

-          In een gezonde omgeving te leven

-          Waardig behandeld te worden

-          Getraind en begeleid te worden door competente mensen

-          Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

-          Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

-          In veilige omstandigheden aan sport te doen

-          Te rusten

-          De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

 

panathlon


BIJLAGE 9 - Fairplay Charter

FAIR-PLAY is zeer belangrijk en een club als KFC Duffel wil hierbij het goede voorbeeld geven. Wij moedigen dan ook de onderstaande 8 principes van respect aan binnen onze (jeugd)werking:

1.      Respect voor de SPELREGELS

2.      Respect voor de SCHEIDSRECHTER en de OFFICIALS

3.      Respect voor de EIGEN CLUB

4.      Respect voor de TEGENSTANDER

5.      Respect voor de MEDEMAATS

6.      Respect voor ALLE COLLEGA VOETBALLERS

7.      Respect voor ALLE SUPPORTERS (zowel die van het eigen als van het andere team)

8.      Respect voor JEZELF (geen alcohol en drugs, niet roken)

Ter aanvulling van bovenstaande charter dragen wij ook de 10 GEBODEN VAN FAIR PLAY hoog in het vaandel:

1.      Speel steeds SPORTIEF

2.      Speel steeds om te winnen maar wees WAARDIG in het verlies (WILLEN winnen maar KUNNEN verliezen)

3.      Volg de regels van het spel

4.      Respecteer TEGENSTANDERS, PLOEGMAATS, SCHEIDSRECHTERS, OFFICIALS, TRAINERS, AFGEVAARDIGDEN, VRIJWILLIGERS en SUPPORTERS

5.      Eer de mensen die de goede naam van het voetbal verdedigen

6.      PROMOOT het voetbal.

7.      VERWERP corruptie, drugs, racisme, geweld en alle andere gevaren voor de populariteit van onze sport

8.      Help anderen om aan deze verleidingen te weerstaan

9.      Stel de mensen die onze sport in diskrediet brengen aan de kaak

10.  Verbeter de wereld dankzij het voetbal!

 

BIJLAGE 10 – Spelregels Voetbal Vlaanderen 2018-2019

Jeugdvoetbal Vlaanderen 

 

THE DAYS YOU

“DON’T WANT TO”

ARE THE DAYS

“YOU NEED TO”

DON’T STOP WHEN

YOU ARE TIRED.

STOP WHEN YOU

ARE DONE!

EVERYDAY IS A CHANCE

TO GET BETTER

TALENT WITHOUT

WORKING HARD

IS NOTHING

DON’T WISH FOR IT

WORK FOR IT

TRAIN LIKE YOU MUST WIN

PLAY LIKE YOU CAN’T LOOSE

ABILITY

Is what you are capable of doing

MOTIVATION

Determines WHAT you do

ATTITUDE

Determines how well you do it

If it doesn’t CHALLENGE you

It won’t make you BETTER!

You can’t score a goal

If you don’t take a shot…

You want Results?

TRAIN HARDER! 

Laatst aangepast op zaterdag 13 oktober 2018 11:47

Webshop KFCD

logo Webshop

vriendsch. + crocky cup


Nog geen matches gepland

Spotlicht A-kern (comp)

VORIGE WEDSTRIJDEN
Nationale 2de amateurs VI B
Datum 17. nov. 2019 Beginn 14:30
K Londerzeel SK
K Londerzeel SK
KFC Duffel
KFC Duffel
2:2 Verslag

VOLGENDE WEDSTRIJDEN
Nationale 2de amateurs VI B
Datum 24. nov. 2019 Beginn 14:30
KFC Duffel
KFC Duffel
K. Bocholter VV
K. Bocholter VV
-:- Vooraf

Nationale 2de amateurs VI B
Datum 01. dec. 2019 Beginn 14:30
K Olympia SC Wijgmaal
K Olympia SC Wijgmaal
KFC Duffel
KFC Duffel
-:- Vooraf

Voetballen bij KFCD

Ben je minsten 5 jaar en heb je interesse om bij KFC Duffel te komen voetballen, klik dan hier om ons contactformulier in te vullen en te verzenden.

Klassement

# Team W PTN
15 Berchem 12 12
16 KFC Duffel 11 11

Ombudsdienst

Onze ombudsdienst behartigt je vragen, opmerkingen of klachten, klik hier om de ombudsdienst te contacteren.

Weekoverzicht

Kalender

Nieuwsbrief

 
 

Zoeken


 
  • Panache
  • Crelan

 

destip

 
logo gemeente

Spotlicht KFCD B

VORIGE WEDSTRIJDEN
Vierde proviciale C (Antwerpen)
Datum 17. nov. 2019 Beginn 15:00
VC Rijmenam
VC Rijmenam
KFC Duffel B
KFC Duffel B
4:0

VOLGENDE WEDSTRIJDEN
Vierde proviciale C (Antwerpen)
Datum 23. nov. 2019 Beginn 19:30
KFC Duffel B
KFC Duffel B
VK Heindonk
VK Heindonk
-:- Vooraf

Vierde proviciale C (Antwerpen)
Datum 01. dec. 2019 Beginn 14:30
KSK Reet
KSK Reet
KFC Duffel B
KFC Duffel B
-:- Vooraf

Klassement KFCD B

# Team W PTN
1 K. BO BEERZEL FC 14 35
2 RB Elzestraat 14 32
3 KFC Lint 14 30
 
BMWPatrickSmets DirkDyck

 

brasserie de polder

raveschot
hv kort1 RTV
JPEG Xior logo vde
procondiLogo  

Word scheidsrechter

Aanduidingen

Trainingsschema

trainingsschema '

Log-in formulier