180x140 no image 

Laatste toevoegingen op ons youtube-kanaal:

Sfeer na KFC Duffel - KVC Westerlo!!(29-08-2018)

KVC Westerlo komt op bezoek!(26-08-2018)

INFO VOORBIJE EN AANKOMENDE WEDSTRIJD CROKY CUP(19-08-2018)

El Yazidi na KFCD - Anderlues(07-08-2018)

KFCD - RUS Anderlues | Croky Cup(07-08-2018)

oudere filmpjes kan je zien in ons Youtube archief 

 
Home Jeugd Structuur Communicatie & HR
Communicatie & HR PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Bart De Putter   

  

3.    COMMUNICATIE EN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

 

3.1        INTERNE COMMUNICATIE

 

 

3.1.1        Intern Reglement – Code of Conduct

 

 

3.1.1.1  Specifieke gedragsregels voor SPELERS

 

 

-          Als lid van KFC Duffel maak ik deel uit van een club en een team en dien ik mijn club en mijn team op een positieve manier te vertegenwoordigen door respectvol om te gaan met mijn teamgenoten, trainers, begeleiders, scheidsrechters, tegenstanders, toeschouwers en clubmedewerkers… Kortom met iedereen waarmee ik als lid van KFC Duffel in contact kom.

 

-          Ik geef steeds een handdruk aan mijn medespelers, technische staf en mensen met een functie in de club bij aankomst en vertrek.

 

-          Ik ben altijd en overal beleefd, ik toon me sportief en ik verzorg mijn taalgebruik.

 

-          VECHTEN, PESTEN, RACISME of DISCRIMINATIE ZIJN VOLLEDIG UIT DEN BOZE, zullen steeds bestraft worden en kunnen aanleiding geven tot het uit de club zetten.

 

-          Ik blijf van andermans spullen af. Indien je lid betrapt wordt op het bewust stukmaken van andermans eigendommen of van diefstal zal dit steeds leiden tot het onmiddellijk uit de club zetten.

 

-          Waardevolle spullen (smartphone, Ipod, duur horloge, sieraden…) laat ik thuis. De club is immers NIET verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke zaken.

 

-          Het is de bedoeling dat ik aan alle trainingen deelneem. Mocht er toch een reden zijn waarom ik niet kan deelnemen aan de training laat ik dit steeds VOLDOENDE OP VOORHAND weten aan de trainer. Een keer een training overslaan omwille van een goede reden is geen probleem (zo gaat schoolwerk of een schoolactiviteit ALTIJD voor) MAAR niet komen trainen ZONDER iets te laten weten is NIET voetballen in het weekend.

 

-          De trainingen beginnen steeds STIPT op het aangegeven uur en ik ben dan ook tenminste 15 minuten voor aanvang aanwezig in de kleedkamer. Mocht ik door omstandigheden toch een keertje te laat zijn laat ik dit steeds even weten aan de trainer.

 

-          Bij aankomst begeef ik me onmiddellijk naar de kleedkamer en loop of hang ik niet rond.

 

-          Sleutel voor een goede training: veel VOETBALFUN maar dit steeds met de nodige DISCIPLINE, INZET en AANDACHT. Zonder PLEZIER en FUN immers geen progressie/motivatie maar clowns horen thuis in het circus en niet op het voetbalveld.

 

-          Met uitzondering van tijdens looptrainingen of techniektrainingen draag ik  beenbeschermers bij IEDERE training en wedstrijd.

 

-          Ik laat geen afval (o.a. blikjes of drankflesjes) rondslingeren op of naast de terreinen.

 

-          Ik reinig mijn voetbalschoenen steeds buiten bij de borstels en niet tegen de wand van het kleedkamergebouw, de gang of de kleedkamer. Mijn voetbalschoenen doe ik uit bij het betreden van de kleedkamers en ik betreed de kantine nooit met voetbalschoenen.

 

-          Ik DOUCHE na de training is tenzij anders overeengekomen met de trainer. Omwille van veiligheidsredenen (uitschuiven) en hygiënische redenen (vermijden van schimmelinfecties) draag ik steeds badslippers.

 

-          Ik bewaar steeds de ORDE EN NETHEID IN DE KLEEDKAMER en ik laat geen vuilnis achter, elders dan in de vuilnisbak.

 

-          Na de training of wedstrijd bevind ik me niet langer in de kleedkamer dan noodzakelijk is. UITERLIJK 30 MINUTEN NA AFLOOP VAN DE TRAINING/WEDSTRIJD VERLAAT IK DE KLEEDKAMER.

 

-          Geplande afwezigheden voor wedstrijden geef ik ZO SNEL MOGELIJK persoonlijk door aan de trainer en niet de avond voordien of de dag zelf!

 

-          Ik weiger geen selectie voor een wedstrijd BIJ GELIJK WELK TEAM. Indien dit toch gebeurt zal dit steeds leiden tot een sanctie.

 

-          Uitstraling, uniformiteit en teamgevoel zijn belangrijk: op wedstrijddagen meld ik me dan ook steeds aan in de (meest recente) uitrusting van de club.

 

-          Snoep, hamburgers en frisdranken bewaar ik steeds voor na de wedstrijd (al is een gezond stuk fruit veel lekkerder) en ik zorg er steeds voor dat ik goed uitgerust en superfit aan de aftrap verschijn. Niets is immers minder leuk dan een slaapkop op het veld!

 

-          Ik houd me steeds aan de regels van de FAIR-PLAY en heb respect voor de scheidsrechter, de tegenstander, de trainer, de begeleiders en de supporters. Na de wedstrijd geef ik, OOK BIJ VERLIES, altijd een hand aan de scheidsrechter en aan onze tegenstander. Ik besef dat ongepast, onsportief of agressief gedrag hierbij niet getolereerd wordt en dat dit in het slechtste geval leiden tot een disciplinaire schorsing of een verwijdering uit de club.

 

-          Ik ben aanwezig (of zorg ZELF voor een vervanger) wanneer ik wordt aangeduid voor het fluiten van een jeugdwedstrijd (U15 tot en met Nationale Beloften) of het ballenrapen bij een wedstrijd van de eerste ploeg U9 tot en met U13). Ik ben me ervan bewust dat afwezigheid zonder geldige reden of zonder verwittigen steeds leiden tot het niet meespelen bij de eerstvolgende wedstrijd van mijn team.

 

-          Ik probeer zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de verschillende activiteiten georganiseerd door onze club.

 

-          Ik leef voor mijn sport maar laat dit niet ten koste gaan van mijn schoolwerk en/of mijn studieresultaten. School en studies primeren immers ten allen tijde en eventuele moeilijke periodes bespreek ik steeds met mijn trainer zodat hij hiermee rekening kan houden.

 

-          Roken in en rond het Sportcentrum is NIET TOEGELATEN. Bij het aantreffen of vermoeden van drugsbezit en/of druggebruik, volgt er onmiddellijk ontslag en worden de ouders hiervan steeds op de hoogte gebracht.

 

-          Voetbal is een TEAMSPORT en er is maar één bal dus ik ben een TEAMSPELER!

 

 

3.1.1.2  Specifieke gedragsregels voor TRAINERS & AFGEVAARDIGDEN

 

 

-          Als lid van KFC Duffel maak ik deel uit van een club en dien ik mijn club en team op een positieve manier te vertegenwoordigen door respectvol om te gaan met spelers, collega’s, scheidsrechters, tegenstanders, toeschouwers en andere clubmedewerkers… Kortom met iedereen waarmee ik als lid van KFC Duffel in contact komt.

 

-          Ik houd me steeds aan de regels van de FAIR-PLAY en heb respect voor de scheidsrechter, de tegenstander, de trainer, de begeleiders en de supporters. Na de wedstrijd geef ik, OOK BIJ VERLIES, altijd een hand aan de scheidsrechter en aan onze tegenstander. Ongepast, onsportief of agressief gedrag wordt hierbij niet getolereerd en kan in het slechtste geval leiden tot een disciplinaire schorsing of een verwijdering uit de club.

 

-          Uitstraling, herkenbaarheid en uniformiteit zijn belangrijk dus op trainings- en wedstrijddagen meld ik me dan ook steeds aan in de uitrusting van de club.

 

-          Ik neem actief deel aan vergaderingen (vb. trainersvergadering) of andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd en waarvoor ik ben uitgenodigd.

 

-          Ik probeer zoveel mogelijk aanwezig te zijn op activiteiten georganiseerd door de club, en ik stimuleer spelers, collega’s en ouders om hierop ook aanwezig te zijn.

 

-          Ik heb een voorbeeldfunctie en gebruiken dan ook geen alcohol of tabak tijdens het begeleiden van mijn team of bij aanwezigheid op en rond de sportvelden of in de sportinfrastructuur.

 

-          Ik ga steeds uit van het principe OPLEIDING gaat voor op RESULTAAT en SPELERS hebben RECHT op een keertje een MINDERE PRESTATIE.

 

3.1.1.3  Specifieke gedragsregels voor OUDERS

 

 

-          Ik toon belangstelling voor de sport van mijn kind en ga regelmatig kijken en supporteren.

 

-          Ik stimuleer mijn kind om te sporten en om zijn/haar talenten te ontwikkelen maar ik leg hierbij zeker GEEN ONNODIGE DRUK op zijn/haar schouders.

 

-          Ik vraag mijn kind om er altijd voor te gaan, altijd zijn/haar best te doen maar vooral om heel véél FUN te hebben.

 

-          Ik stimuleer mijn kind om zich aan de regels van de FAIR-PLAY te houden en respect te tonen voor de tegenstander en de scheidsrechter.

 

-          Ik over analyseer geen mindere prestatie van mijn kind en leer hem/haar omgaan met tegenslag door te MOTIVEREN en te wijzen op de positieve punten.

 

-          Ik moedig mijn kind steeds aan op een POSITIEVE en OPBOUWENDE manier. Onze spelers mogen fouten maken en hebben recht op een keertje een mindere prestatie.

 

-          Tijdens wedstrijden en trainingen geef ik GEEN INSTRUCTIES! Dit is immers niet alleen zeer storend maar bovendien ook zeer verwarrend voor de spelers. COACHEN DOOR DE COACH, SUPPORTEREN DOOR DE SUPPORTERS!

 

-          Ik respecteer de beslissingen van de scheidsrechter én de trainer.

 

-          Ik ben me er van bewust dat het “maar” jeugdvoetbal is en NIET de CHAMPIONS LEAGUE.

 

-          Ik ben me er van bewust dat ik als ouder een VOORBEELDFUNCTIE heb.

 

 

3.1.2        Communicatie met SPELERS en OUDERS

 

 

1.1.2.1  Infomoment & infobrief Nieuwe Seizoen

 

 

Het jaarlijkse “Infomoment Nieuwe Seizoen” gaat door in de maand … (nog te bepalen) en heeft naast het kennismaken van de spelers met de trainers als doel het informeren van spelers en ouders over:

 

 

-          Doelstellingen voor het komende seizoen

 

-          Sportieve werking voor het komende seizoen (startdatum trainingen, trainingsuren, trainingsdagen…)

 

-          Aandachtspunten voor het komende seizoen

 

-          Algemene zaken zoals Lidgeld, kledijpakket, pasdagen

 

 

Volgend op het infomoment wordt er ook nog eens een infobrief rondgestuurd en ter beschikking gesteld op de jeugdwebsite.

 

 

3.1.2.2  Jeugdwebsite

 

 

De jeugdwebsite www.kfcduffel.be/jeugd heeft als doel een NASLAGWERK te zijn voor spelers en ouders voor algemene zaken zoals:

 

 

-          Missie en visie van de jeugdwerking

 

-          Organisatiestructuur en contactpersonen dagelijks bestuur en sportieve cel (WIE-IS-WIE)

 

-          Overzicht trainers met contactgegevens

 

-          Trainings- en wedstrijdschema’s

 

-          Weekoverzicht

 

-          Diverse charters (FAIR-PLAY, PANATHLON), huisreglement en gedragsregels

 

-          Wat te doen bij ongeval…

 

-          Algemene info zoals spelregels, bondsreglement

 

 

3.1.2.3  Social Media

 

 

De Facebook pagina van KFC Duffel is meer gericht op de dagdagelijkse werking en communicatie en heeft als doel ouders en spelers te informeren over zaken zoals:

 

 

-          Eventuele wijzigingen in wedstrijd- of trainingsuren

 

-          Afgelasting trainingen door het slechte weer

 

-          Evenementen

 

-          Mooie resultaten van onze jeugdploegen

 

 

Ter aanvulling van de clubpagina wordt het gebruik van Facebook pagina’s per ploeg, communicatie via WhatsApp groepen en dergelijke ten volle aangemoedigd.

 

 

3.1.2.4  Ouderraad/Spelersparticipatieraad

 

 

Momenteel heeft de club geen ouders/spelersraad maar het opstarten van een ouderraad is wel één van de strategische doelstellingen voor het seizoen 2019-2020.

 

 

3.1.3        Communicatie met TRAINERS en MEDEWERKERS

 

 

Naast de dagdagelijkse face-to-face communicatie op trainings- en wedstrijddagen en de communicatie via Socceronline zijn er de volgende gestructureerde overlegkanalen:

 

 

3.1.3.1  Trainersvergadering

 

 

De trainersvergadering wordt minstens 3x per seizoen georganiseerd (augustus/september, november/december en maart/april) en heeft als doel:

 

 

-          het informeren van trainers m.b.t. sportieve zaken

 

-          het maken van afspraken

 

-          het overleggen en het betrekken van de trainers in de uitbouw van de jeugdwerking

 

 

De trainersvergadering wordt georganiseerd en gecoördineerd door de Sportieve Cel en dit in nauwe samenwerking met het jeugdbestuur.

 

 

3.1.3.2  Vergadering afgevaardigden

 

 

De vergadering afgevaardigden wordt minstens 2x per seizoen georganiseerd (augustus/september en januari/februari) en heeft als doel:

 

 

-          het informeren van de afgevaardigden m.b.t. algemene zaken

 

-          het maken van afspraken

 

-          het overleggen en het betrekken van de afgevaardigden in de uitbouw van de jeugdwerking

 

 

De vergadering afgevaardigden wordt georganiseerd en gecoördineerd door de Sportieve Cel en dit in nauwe samenwerking met het Jeugdbestuur.

 

 

3.1.3.3  Manual

 

 

Op basis van het draaiboek Jeugdopleiding KFC Duffel zal een MANUAL worden opgesteld die beschikbaar zal worden gemaakt als naslagwerk voor onze trainers en afgevaardigden (zie OPERATIONELE doelstellingen).

 

 

3.2        HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

 

 

3.2.1        Rekrutering & Aanwerving Trainers

 

 

3.2.1.1 Rekruteringskanalen

 

 

Teneinde nieuwe trainers en medewerkers te zoeken en aan te trekken worden de volgende kanalen gebruikt:

 

 

-          Website KFC Duffel

 

-          Facebook pagina KFC DUFFEL

 

-          Facebook pagina VOETBALTRAINERS ONDER ELKAAR – BELGIE

 

-          Trainingscenter.be

 

-          Netwerk trainers/ouders/bestuur

 

-          Actief aanspreken/contacteren van trainers die over het geschikte profiel beschikken

 

3.2.1.2 Profielomschrijving

 

 

-          Beschikken over het vereiste diploma.

vereiste diplomas


 

-          Beschikken over enkele jaren relevante ervaring, hetzij als trainer, hetzij als speler. (vooral belangrijk voor de PROVINCIAAL spelende teams. Voor REGIONAAL spelende teams kan een uitzondering gemaakt worden indien de kandidaat over de juiste gedrevenheid en instelling beschikt.

 

-          Bereid zijn te werken volgens de visie van de club, VOETBAL VLAANDEREN en de KBVB (opleiding voor resultaat, FUN en FORMATION)

 

-          Bereid zijn te voldoen aan de administratieve verplichtingen (wedstrijdvoorbereiding, wedstrijdanalyse, spelersrapporten)

 

-          Bereid zijn aanwezig te zijn op de trainersvergaderingen

 

-          Bereid zijn zich bij te scholen, volgen van bijkomende opleidingen

 

-          Bereid zijn zich te engageren voor een volledig seizoen/op langere termijn

 

-          Open staan voor positieve input van de diverse coördinatoren (laat zich bijsturen, staat open voor opbouwende kritiek)

 

-          Over DIDACTISCHE vaardigheden beschikken (het kunnen UITLEGGEN)

 

-          Over SPORT-TECHNISCHE vaardigheden beschikken (het kunnen VOORDOEN)

 

-          Over TAKTISCHE vaardigheden beschikken (vereiste vanaf U14). In staat zijn een wedstrijd te lezen en voetbalproblemen om te zetten in oplossingen. De 4 W’s toepassen

 

-          TEAMPLAYER – Is in staat in team te werken en ziet verder dan enkel zijn/haar ploegje

 

-          Enthousiast, gedreven, leergierig en positief ingesteld zijn

 

-          Bij voorkeur een link hebben met Duffel zodat kans op drop-out naar andere ploeg kleiner is.

 

Voor de allerjongste leeftijdsgroep (U6-U9) komen er nog de volgende specifieke accenten bij

 

-          Is op de hoogte van de specifieke kenmerken van deze leeftijdsgroep

 

o   Laag concentratievermogen, snel afgeleid (dus geen lange uitleg)

 

o   Geen kracht of looptrainingen

 

-          Kan zich verplaatsen in de fantasiewereld van onze allerkleinsten en doet dat rustig, met veel geduld en met heel veel plezier

 

-          Is in staat om de oefeningen op een juiste manier voor te doen

 

3.2.1.3 Aanwervingsprocedure

 

 

De procedure aanwerving trainers gebeurt steeds in drie fases

 

1.      Eerste INFORMEEL gesprek in aanwezigheid van de TVJO en de coördinator van de betrokken categorie. Doel van het eerste gesprek is enerzijds een indruk krijgen van de betrokken kandidaat trainer, zowel op voetbaltechnisch gebied als op gebied van zijn persoonlijkheid en anderzijds het informeren van de kandidaat trainer over de werkwijze binnen de JO van KFC Duffel. Tijdens het gesprek komen de volgende zaken aan bod:

 

 

-          WELKOM en INTRODUCTIE : toelichting en motivering met betrekking tot de reden van benadering namens KFC Duffel of de spontane sollicitatie

 

-          ORGANISATIE en STRUCTUUR van de JO van KFC Duffel : overlopen van de missie en de visie, opleidingsplan, doelstellingen, administratieve verplichtingen etc… Wat wordt er van de trainer verwacht?

 

-          PROFILERING van de betrokken kandidaat trainer :

 

o   Reden/motivatie van de sollicitatie/ingaan op de uitnodiging

 

o   Verloop van zijn/haar voetballoopbaan/trainersloopbaan

 

o   Visie op jeugdvoetbal algemeen

 

o   Type trainer, waar legt hij/zij accenten, hoe ziet zijn/haar training eruit?

 

o   Ambities, toekomstplannen?

 

o   Bereidheid tot het volgen van opleidingen/cursussen

 

o   Welke leeftijdscategorie wil hij/zij liefst trainen

 

o   Verwachtingen naar verloning

 

-          OPEN VRAGEN ronde

 

-          Maken van verdere afspraken/datum testtraining

 

 

2.      Eventuele testtraining van een ploeg binnen de betrokken categorie (zeker aangewezen bij spontane sollicitaties/trainers voor provinciaal niveau)

 

3.      Afsluitend gesprek (bij voorkeur aansluitend op de testtraining) in aanwezigheid van de Jeugdvoorzitter, de TVJO en de coördinator van de betrokken categorie

 

Indien nodig zal men de kandidaat trainer eveneens een keertje gaan bekijken bij een wedstrijd van zijn huidige ploeg.

 

 

3.2.2        Vorming & Opleiding


Vorming en opleiding spelen een belangrijke rol binnen de vernieuwde Jeugdopleiding (zie OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 2018-2019). Zo is er recentelijk binnen de Sportieve Cel, ter aanvulling van de dagelijkse begeleiding van onze trainers door de coördinatoren, een VERANTWOORDELIJKE VORMING EN OPLEIDING aangeduid met als taak:

-          Het identificeren van behoeftes op gebied van opleiding en vorming..

-          Het opstellen van een opleidingsplan met daarin de nodige doelstellingen en KPI’s

-          Het stimuleren en enthousiasmeren van onze trainers tot het behalen van hogere trainingsdiploma’s en/of bijkomende diploma’s (vb.: Talentscout)

-          Het opzoeken, verzamelen en ter beschikking stellen van info m.b.t. interessante opleidingen, clinics en trainingen (vb.: opleidingen Vlaamse Trainersschool).

-          Het begeleiden van onze trainers bij het inschrijven voor bepaalde cursussen of opleidingen

-          Het organiseren van interne opleidingen, trainingsmomenten en Clinics

-          Het opstellen, verkrijgen en beheren van het opleidingsbudget in nauwe samenwerking met het Jeugdbestuur.

3.2.3        Evaluatie en functioneringsgesprekken


Gelijklopend met de spelersevaluaties worden er twee (mid-year en end-of-season) evaluatie- en functioneringsgesprekken ingepland (evaluatieformulier: zie BIJLAGE 5). Een van de onderdelen van deze evaluatiegesprekken is het bespreken en bijsturen van het Persoonlijke Ontwikkelings Plan (POP) (pas vanaf 2019-2020).

 

 -          

Laatst aangepast op zaterdag 13 oktober 2018 10:31

Webshop KFCD

logo Webshop

vriendsch. + crocky cup


Nog geen matches gepland

Spotlicht A-kern (comp)

VORIGE WEDSTRIJDEN
Nationale 2de amateurs VI B
Datum 29. mrt. 2020 Beginn 15:00
KFC Duffel
KFC Duffel
K Londerzeel SK
K Londerzeel SK
-:- Vooraf

VOLGENDE WEDSTRIJDEN
Nationale 2de amateurs VI B
Datum 04. apr. 2020 Beginn 20:30
K. Bocholter VV
K. Bocholter VV
KFC Duffel
KFC Duffel
-:- Vooraf

Nationale 2de amateurs VI B
Datum 19. apr. 2020 Beginn 15:00
KFC Duffel
KFC Duffel
K Olympia SC Wijgmaal
K Olympia SC Wijgmaal
-:- Vooraf

Voetballen bij KFCD

Ben je minsten 5 jaar en heb je interesse om bij KFC Duffel te komen voetballen, klik dan hier om ons contactformulier in te vullen en te verzenden.

Klassement

# Team W PTN
8 Diegem 18 24
9 KFC Duffel 18 24
10 Londerzeel 18 23

Ombudsdienst

Onze ombudsdienst behartigt je vragen, opmerkingen of klachten, klik hier om de ombudsdienst te contacteren.

Weekoverzicht

Kalender

Nieuwsbrief

 
 

Zoeken


 
  • Panache
  • Crelan

 

destip

 
logo gemeente

Spotlicht KFCD B

VORIGE WEDSTRIJDEN
Vierde proviciale C (Antwerpen)
Datum 28. mrt. 2020 Beginn 19:30
KFC Duffel B
KFC Duffel B
VC Rijmenam
VC Rijmenam
-:- Vooraf

VOLGENDE WEDSTRIJDEN
Vierde proviciale C (Antwerpen)
Datum 05. apr. 2020 Beginn 15:00
VK Heindonk
VK Heindonk
KFC Duffel B
KFC Duffel B
-:- Vooraf

Vierde proviciale C (Antwerpen)
Datum 19. apr. 2020 Beginn 15:00
KFC Duffel B
KFC Duffel B
KSK Reet
KSK Reet
-:- Vooraf

Klassement KFCD B

# Team W PTN
1 K. BO BEERZEL FC 18 45
2 KFC Lint 18 39
3 RB Elzestraat 18 36
 
BMWPatrickSmets DirkDyck

 

brasserie de polder

raveschot
hv kort1 RTV
JPEG Xior logo vde
procondiLogo  

Word scheidsrechter

Aanduidingen

Trainingsschema

trainingsschema '

Log-in formulier