180x140 no image 

Laatste toevoegingen op ons youtube-kanaal:

Sfeer na KFC Duffel - KVC Westerlo!!(29-08-2018)

KVC Westerlo komt op bezoek!(26-08-2018)

INFO VOORBIJE EN AANKOMENDE WEDSTRIJD CROKY CUP(19-08-2018)

El Yazidi na KFCD - Anderlues(07-08-2018)

KFCD - RUS Anderlues | Croky Cup(07-08-2018)

oudere filmpjes kan je zien in ons Youtube archief 

 
Home Jeugd Structuur Organisatie JO
Organisatie JO PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Bart De Putter   

 

2. ORGANISATIE JO

 

 

2.1 ORGANIGRAM

 

 organigram

   

 

2.2 OMSCHRIJVING STRUCTUUR, VERANTWOORDELIJKHEDEN & TAKEN

  

2.2.1 Jeugdbestuur

  

Het jeugdbestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de jeugdopleiding. Onder leiding van de ALGEMEEN Verantwoordelijke Jeugdopleiding (AVJO)/Jeugdvoorzitter en d.m.v. MAANDELIJKSE OVERLEGMOMENTEN is het jeugdbestuur verantwoordelijk voor:

  

-          Het vertegenwoordigen van de jeugdopleiding binnen en buiten de club.

 

-          Het opstellen, invoeren en bewaken/opvolgen van de STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN (meerjarenbeleid) van de Jeugdopleiding van KFC Duffel.

 

-          Het opstellen, invoeren en bewaken/opvolgen van de OPERATIONELE DOELSTELLINGEN (jaarplan) van de jeugdopleiding van KFC Duffel.

 

-          Het opstellen, opvolgen en beheren van het operationeel budget van de jeugdwerking.

 

-          Het bespreken/formuleren van een voorstel m.b.t. het jaarlijkse lidgeld & kledijpakket.

 

-          Het organiseren en coördineren van het jaarlijkse infomoment voor ouders.

 

-          Het bespreken van en het nemen van eindbeslissingen in verband met zaken die de ganse jeugdopleiding aanbelangen.

 

 

Naast de AVJO/Jeugdvoorzitter maken ook de Jeugdsecretaris, de TVJO en de verschillende Cel verantwoordelijken STRUCTUREEL deel uit van het jeugdbestuur, dat desgewenst uitgebreid kan worden met bijkomende medewerkers.

  

Opmerking

 

Een gedetailleerd verslag van de maandelijkse overlegmomenten wordt opgemaakt (in principe de dag erna) en ter beschikking gesteld van de leden van het jeugdbestuur. Deze kunnen dit desgewenst verder verdelen onder de medewerkers in hun cel (vb.: TVJO à Sportieve Cel)

  

Voor samenstelling Jeugdbestuur zie BIJLAGE 1

 

Voor gedetailleerde functiebeschrijvingen en verantwoordelijkheden zie BIJLAGE 2

  

2.2.2 Sportieve Werking

  

2.2.2.1 Organigram

 

 Sportieve werking

 

   

2.2.2.2 Sportieve Cel

  

De Sportieve cel is verantwoordelijk voor de SPORTIEVE werking van de jeugdopleiding. Onder leiding van de TECHNISCH Verantwoordelijke Jeugd Opleiding (TVJO) en d.m.v. WEKELIJKSE OVERLEGMOMENTEN is de Sportieve cel verantwoordelijk voor:

  

-          Het uittekenen en bewaken van het sportieve beleid van de jeugdwerking in overeenstemming met de algemene visie van de club en de jeugdopleiding

 

-          Het zoeken naar, aanstellen, opvolgen en begeleiden van trainers.

 

-          Het nemen van beslissingen inzake aantal ploegen en niveaucodes bij aanvang van het nieuw seizoen en voor de tweede seizoenshelft.

 

-          Het opstellen van het voorbereidingsschema op het nieuwe seizoen.

 

-          Het uitwerken van de jaarlijkse wedstrijd- en trainingsschema’s. Coördinatie van/communicatie over eventuele wijzigingen.

 

-          Het begeleiden van het proces en het nemen van eindbeslissingen m.b.t. het aansluiten van nieuwe spelers (instroom).

 

-          Het begeleiden van het proces en het nemen van eindbeslissingen m.b.t. ploegindelingen in het begin van het seizoen en dit in samenspraak met de trainers.

 

-          Het begeleiden van het proces en het nemen van eindbeslissingen m.b.t. het doorschuiven van spelers of het aanpassen van ploegindelingen op het einde van de eerste seizoenshelft en dit in samenspraak met de trainers.

 

-          Het faciliteren van gesprekken tussen ouders en trainers bij problemen.

 

-          Het organiseren van de mid-year en end-of-Season trainersevaluaties.

 

-          Het organiseren van de mid-year en end-of-Season spelersevaluaties

 

-          Het verhogen van de kennis en competentie van de trainersstaf door het opstellen en bewaken van een opleidingsschema en het organiseren en aanreiken van Clinics & Opleidingen.

 

-          Het communiceren naar trainers en ouders toe m.b.t. sportieve aangelegenheden.

 

-          Het vastleggen van/communicatie over deelname aan EXTERNE TORNOOIEN en dit in nauwe samenwerking met de Ploegtrainers.

 

-          Het organiseren van/communicatie over SPORTIEVE EVENEMENTEN (Familiedag, Paasstage, Jeugdtornooi) en dit in nauwe samenwerking met het Jeugdbestuur.

  

Opmerking

 

Een gedetailleerd verslag van de wekelijkse overlegmomenten wordt opgemaakt (in principe de dag erna) en ter beschikking gesteld van de leden van het jeugdbestuur. Deze kunnen dit desgewenst verder verdelen onder de medewerkers in hun cel.

  

Voor samenstelling Sportieve Cel zie BIJLAGE 1

 

Voor gedetailleerde functiebeschrijvingen en verantwoordelijkheden zie BIJLAGE 2

  

2.2.2.3 Ploeg- en competentietrainers

  

Voor overzicht Ploeg- en competentietrainers zie BIJLAGE 1

 

Voor gedetailleerde functiebeschrijving en verantwoordelijkheden: zie BIJLAGE 2

                                       

 

2.2.2.4 Ploegafgevaardigden

  

Voor overzicht Ploegafgevaardigden zie BIJLAGE 1

 

Voor gedetailleerde functiebeschrijving en verantwoordelijkheden zie BIJLAGE 2

  

2.2.2.5 Scouting

  

We streven naar minimum twee gediplomeerde talentscouts voor onze jeugdwerking.

  

Voor overzicht Talentscouts zie BIJLAGE 1

 

Voor gedetailleerde functiebeschrijving en verantwoordelijkheden zie BIJLAGE 2

  

2.2.2.6 Sportmedische assistent

  

Voor overzicht Sportmedische assistenten zie BIJLAGE 1

 

Voor gedetailleerde functiebeschrijving en verantwoordelijkheden zie BIJLAGE 2

   

2.2.3 Cel Jeugdwebsite & Social Media

 

 cel jeugdwebsite

  

Aangestuurd door het jeugdbestuur is de CEL Jeugdwebsite & Social Media verantwoordelijk voor:

  

-          Het up-to-date brengen en houden van de jeugdwebsite http://www.kfcduffel.be/jeugd

 

-          Het bespreken en uitwerken van voorstellen tot verbetering van de jeugdwebsite

 

-          Regelmatige en  actuele communicatie m.b.t. evenementen, sportieve en extra-sportieve prestaties van onze jeugdploegen etc… via de Facebook pagina van de club

 

-          Het bespreken en uitwerken van voorstellen tot uitbreiding van communicatie via andere social media kanalen (Twitter, Instagram, WhatsApp…) met als doel meer mensen te bereiken en bij te dragen tot de communicatie binnen en buiten de club én het versterken van het groepsgevoel.

  

Voor overzicht medewerkers Cel Jeugdwebsite & Social Media zie BIJLAGE 1

  

2.2.4 Cel Evenementen & Sponsoring

  

Aangestuurd door het jeugdbestuur en onder leiding van de Cel verantwoordelijke is de Cel Evenementen & Sponsoring verantwoordelijk voor:

  

-          Het actief nadenken over en het formuleren van voorstellen voor het organiseren van extra-sportieve evenementen met als doel:

 

o   Extra inkomsten te verkrijgen voor de JEUGDWERKING

 

o   Het clubgevoel en familiale karakter van onze club te versterken

 

-          Het uitwerken en organiseren van bovenvermelde evenementen

 

-          Het actief op zoek gaan naar sponsors voor de jeugdwerking

  

Voor overzicht medewerkers Cel Evenementen & Sponsoring zie BIJLAGE 1

  

2.2.5 Cel Kledij & Materiaal

 

Aangestuurd door het jeugdbestuur en onder leiding van de Cel verantwoordelijke is de Cel Kledij & Materiaal verantwoordelijk voor:

  

-          Formuleren van voorstellen m.b.t. de samenstelling van het kledijpakket

 

-          Coördinatie en organisatie van de pasdagen

 

-          Coördinatie en verdeling van de kledijpaketten

 

-          Aankoop materiaal allerhande (kegeltjes, potjes, ballen, hesjes…)

 

-          Onderhoud materiaal (o.a. doelen)

  

Voor overzicht medewerkers Cel Kledij & Materiaal zie BIJLAGE 1

  

2.2.6 Cel Sociaal Beleid & Ombudsdienst

  

De cel sociaal beleid en ombudsdienst heeft een cruciale rol binnen de jeugdopleiding en is verantwoordelijk voor:

  

-          Het uitstippelen en uitdragen van het ANTI-PEST en GELIJKE KANSEN beleid d.m.v. gerichte acties, communicatie en opleidingen.

 

-          Het vrijwaren, stimuleren en vergroten van het sociale engagement van onze jeugdwerking binnen de Duffelse gemeenschap.

 

-          Het zorgen voor een onafhankelijk aanspreekpunt binnen onze club  voor alle problemen van financiële of familiale aard, problemen op studievlak of de combinatie voetbal/ studies, racisme, pestgedrag, intimidatie…

  

Voor overzicht medewerkers Cel Sociaal Beleid & OMBUDSDIENST zie BIJLAGE 1

  

2.3 VERANKERING VAN DE JEUGDOPLEIDING BINNEN DE CLUB

 

Om ervoor te zorgen dat de jeugdopleiding optimaal kan functioneren en kan bijdragen aan de missie of algemene doelstellingen van de club maken de volgende leden van de jeugdwerking structureel deel uit van het algemene clubbestuur:

 

AVJO/Jeugdvoorzitter

 

Maakt deel uit van de Club Commissie Dagelijks Bestuur die als doel heeft:

  

-          Adviserende en coördinerende taken uit te voeren om de club optimaal te laten werken

 

-          Bewaken en realiseren van de vooropgestelde korte- en lange termijn doelstellingen zowel voor A-Kern, JO als G-werking.

 

-          PR-relaties onderhouden en versterken.

 

-          Ledenwerving medewerkers/spelers i.s.m. de Sportieve en Financiële Club Commissie

  

TVJO

 

Maakt deel uit van de Club Commissie Sportieve Directie die als doel heeft:

 

-          Formuleren, implementeren en bewaken van de club-eigen voetbalvisie. 

 

-          Opvolgen, coördineren en bewaken van het sportief beleid van de club.

 

-          Samenstellen trainersstaf en spelerskern A-Kern die de voetbalvisie en ambitie van de club kunnen waarmaken, hierbij rekening houdend met de financiële mogelijkheden van de club.

Toezicht houden op de mogelijkheid dat eigen jeugdspelers zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige Fanion-spelers door het creëren van kansen en mogelijkheden.

Laatst aangepast op dinsdag 25 september 2018 00:38

Webshop KFCD

logo Webshop

vriendsch. + crocky cup


Nog geen matches gepland

Spotlicht A-kern (comp)

VORIGE WEDSTRIJDEN
Nationale 2de amateurs VI B
Datum 22. mrt. 2020 Beginn 15:00
KVK Tienen
KVK Tienen
KFC Duffel
KFC Duffel
-:- Vooraf

VOLGENDE WEDSTRIJDEN
Nationale 2de amateurs VI B
Datum 29. mrt. 2020 Beginn 15:00
KFC Duffel
KFC Duffel
K Londerzeel SK
K Londerzeel SK
-:- Vooraf

Nationale 2de amateurs VI B
Datum 04. apr. 2020 Beginn 20:30
K. Bocholter VV
K. Bocholter VV
KFC Duffel
KFC Duffel
-:- Vooraf

Voetballen bij KFCD

Ben je minsten 5 jaar en heb je interesse om bij KFC Duffel te komen voetballen, klik dan hier om ons contactformulier in te vullen en te verzenden.

Klassement

# Team W PTN
8 Diegem 18 24
9 KFC Duffel 18 24
10 Londerzeel 18 23

Ombudsdienst

Onze ombudsdienst behartigt je vragen, opmerkingen of klachten, klik hier om de ombudsdienst te contacteren.

Weekoverzicht

Kalender

Nieuwsbrief

 
 

Zoeken


 
  • Crelan
  • Panache

 

destip

 
logo gemeente

Spotlicht KFCD B

VORIGE WEDSTRIJDEN
Vierde proviciale C (Antwerpen)
Datum 22. mrt. 2020 Beginn 15:00
KSC Mechelen
KSC Mechelen
KFC Duffel B
KFC Duffel B
-:- Vooraf

VOLGENDE WEDSTRIJDEN
Vierde proviciale C (Antwerpen)
Datum 28. mrt. 2020 Beginn 19:30
KFC Duffel B
KFC Duffel B
VC Rijmenam
VC Rijmenam
-:- Vooraf

Vierde proviciale C (Antwerpen)
Datum 05. apr. 2020 Beginn 15:00
VK Heindonk
VK Heindonk
KFC Duffel B
KFC Duffel B
-:- Vooraf

Klassement KFCD B

# Team W PTN
1 K. BO BEERZEL FC 18 45
2 KFC Lint 18 39
3 RB Elzestraat 18 36
 
BMWPatrickSmets DirkDyck

 

brasserie de polder

raveschot
hv kort1 RTV
JPEG Xior logo vde
procondiLogo  

Word scheidsrechter

Aanduidingen

Trainingsschema

trainingsschema '

Log-in formulier