180x140 no image 

Laatste toevoegingen op ons youtube-kanaal:

Sfeer na KFC Duffel - KVC Westerlo!!(29-08-2018)

KVC Westerlo komt op bezoek!(26-08-2018)

INFO VOORBIJE EN AANKOMENDE WEDSTRIJD CROKY CUP(19-08-2018)

El Yazidi na KFCD - Anderlues(07-08-2018)

KFCD - RUS Anderlues | Croky Cup(07-08-2018)

oudere filmpjes kan je zien in ons Youtube archief 

 
Home Jeugd Charters Huisreglement
Huisreglement PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   

 

 

HUISREGLEMENT

 

 

 

INLEIDING

 

 

 

KFC Duffel wil een familiale club zijn waar ALLE leden zich goed voelen, zich ten volle kunnen ontplooien en met plezier en enthousiasme kunnen voetballen en/of voetbal beleven. Met onze ploeggenoten, trainers, begeleiders, medewerkers, ouders en supporters vormen we hierbij één team en vertegenwoordigen we met z’n allen ONZE club, KFC DUFFEL. Hierbij zijn normen en waarden als vanzelfsprekend heel belangrijk en KFC Duffel wil dan ook actief werken aan de bewustwording op dit vlak.  Uit respect voor elkaar en voor onze club, is het daarom belangrijk om allemaal tezamen de onderstaande afspraken strikt na te komen.

 

 huisreglement 1

 

 

 

SPORTCOMPLEX ROOIENBERG

 

 

 

Het sportcomplex is voor én van ons allemaal. Wees er dan ook zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Gebruikers (spelers, trainers, begeleiders, ouders en medewerkers) respecteren de volgende punten:

 

1. Wie rommel maakt ruimt dat zelf op. 
2. Er wordt in principe geen glas- of aardewerk mee naar buiten genomen. Neem je toch eens een keer je flesje cola of je tas thee mee naar buiten (omdat de match opnieuw gaat beginnen en je absoluut geen seconde wil missen omdat het zo spannend is) breng dan na afloop alles mee terug en laat het niet op of rond de velden slingeren (met alle mogelijke onaangename gevolgen vandien)
3. De kortste weg tussen twee punten is een rechte lijn MAAR voetbalvelden zijn er om op te voetballen en zijn dus GEEN oversteekplaats... Loop dus OM het veld heen als je naar de andere kant moet.
4. Blijf ten allen tijde achter de hekken/reclameborden tijdens een wedstrijd.
5. Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
6. Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst.
7. Auto's worden geparkeerd op de daarvoor bedoelde parkeerplaatsen. Respecteer hierbij de parkeerplaatsen voor mindervaliden en blokkeer zeker niet de vrije doorgang om zoon of dochter zo dicht mogelijk bij de kleedkamers af te zetten (op die extra paar meters zal het nu ook weer niet aankomen ).
8. Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.

 

 

 

GEDRAGSREGELS VOOR ONZE JEUGDSPELERS

 

 

 

Afspraken ALGEMEEN

 

1.  We begroeten elkaar, onze begeleiders, trainers en andere clubmedewerkers steeds met een eenvoudige handdruk. 
2. We houden ons steeds aan de beleefdheidsvormen. Ongehoord gedrag (zoals pesten, vechten of schelden) zal steeds streng bestraft worden.
3. Zelfkritiek is ons niet vreemd en we zoeken de schuld niet altijd bij een ander. Een goede dosis zelfkritiek is immers de basis voor het verbeteren van je eigen prestaties.  Het bekritiseren of uitlachen van ploeggenoten is sowieso ontoelaatbaar.
4. Indien je een licht letsel hebt, meld je dit steeds aan je trainer zodat hij daar rekening mee kan houden bij de belasting voor jou, tijdens de training.
5. We brengen geen dure en/of waardevolle voorwerpen (smartphone, horloge, sieraden...) mee naar de training of de wedstrijd. De club is immers niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke zaken.
6. Roken in en rond het Sportcentrum is NIET TOEGELATEN. Bij het aantreffen of vermoeden van drugsbezit en/of druggebruik, volgt er onmiddellijk ontslag en worden de ouders hiervan steeds op de hoogte gebracht.
7. Voetbal is een TEAMSPORT en er is maar één bal dus ik ben een TEAMSPELER!


 

Afspraken KLEDIJ en MATERIAAL

 

1.      Tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken met de trainer brengen we steeds onze bal mee naar de training/wedstrijd. “Mijn bal is stuk ” of “ik ben mijn bal kwijt” zijn hierbij niet echt goeie uitvluchten …

 

2.      We dragen steeds aangepaste kledij en bij regenweer vergeten we zeker onze regenvest niet.

 

3.      Op wedstrijddagen wordt er steeds afgesproken in de (meest recente) uitrusting van de club.

 

4.      Tot en met U13 dragen we enkel voetbalschoenen met vaste studs (aluminium noppen zijn dus NIET toegelaten). Dit conform de reglementering van de VFV.

 

5.      Het dragen van SCHEENBESCHERMERS is VERPLICHT, OOK TIJDENS DE TRAINING (uitzondering: looptrainingen).

 

 

Afspraken TRAININGEN

 

1.      Het is de bedoeling dat je aan alle trainingen deelneemt. Mocht er toch een reden zijn waarom je niet kan deelnemen aan de training gelieve dit dan steeds VOLDOENDE OP VOORHAND te laten weten aan de trainer. Een keer een training overslaan omwille van een goede reden is geen probleem (zo gaat schoolwerk of een schoolactiviteit ALTIJD voor) MAAR niet komen trainen ZONDER iets te laten weten is NIET voetballen in het weekend.

 

2.      De trainingen beginnen steeds STIPT op het aangegeven uur. Probeer dan ook ten minste 15 minuten (of vroeger indien aangegeven door de trainer) voor aanvang van de training aanwezig te zijn zodat er op tijd kan worden begonnen. Mocht je door omstandigheden toch een keertje te laat zijn: NO STRESS maar laat dit dan wel even weten aan de trainer.

 

3.      Bij aankomst begeef je je onmiddellijk naar de kleedkamer en loop of hang je niet rond.

 

4.      Tenzij anders afgesproken met je trainer mag je, indien de trainer reeds aanwezig is, na het omkleden (en het obligate toiletbezoek) reeds naar het toegewezen veld gaan en hierbij individuele baloefeningen (zie huiswerk) inoefenen. Op doel trappen is hierbij wel uit den boze en dit om blessures te vermijden.

 

5.      Sleutel voor een goede training: veel VOETBALFUN maar dit steeds met de nodige DISCIPLINE, INZET en AANDACHT. Zonder PLEZIER en FUN immers geen progressie/motivatie maar clowns horen thuis in het circus en niet op het voetbalveld.

 

6.      We brengen steeds voldoende drank mee en dit ongeacht het weer of de temperatuur.

 

7.      Na de training kloppen we onze schoenen af ALVORENS het kleedkamergebouw te betreden. We gebruiken hiervoor de daarvoor voorziene borstels en dus zeker niet de muren van het kleedkamergebouw. Schoenen of kledij wassen in de douche is eveneens NIET toegelaten.

 

8.      DOUCHEN na de training is verplicht tenzij anders overeengekomen met de trainer.

 

9.      We bewaren steeds de ORDE EN NETHEID IN DE KLEEDKAMER. Er wordt niet gespeeld in de kleedkamers (DUS GEEN BUIKJESCHUIF, SHAMPOOGEVECHT OF VOETBALMATCH) en we laten geen afval achter, elders dan in de vuilnisbak. Zowel voor als na de training bevinden we ons niet langer in de kleedkamer dan noodzakelijk is (vuistregel: 20 minuten na de training verlaat je de kleedkamer). Vanaf U12 reinigen de spelers, in beurtrol en onder toezicht, de eigen kleedkamer.

 

 

Afspraken WEDSTRIJDEN

 

1.      De bovenstaande afspraken en gedragsregels tijdens trainingen gelden ook voor wedstrijden.

 

2.      Op wedstrijddagen wordt er steeds afgesproken volgens de instructies van de trainer.

 

3.      Vanaf U15 (11v11) brengen we onze identiteitskaart mee. IDENTITEITSKAART VERGETEN = NIET SPELEN!

 

4.      Geplande afwezigheden voor wedstrijden of tornooien dienen ZO SNEL MOGELIJK aan de trainer te worden doorgegeven en dit ten minste één week op voorhand.

 

5.      Snoep, hamburgers en frisdranken bewaren we steeds voor na de wedstrijd (al is een gezond stuk fruit veel lekkerder) en we zorgen er steeds voor dat we goed uitgerust en superfit aan de aftrap verschijnen. Niets is immers minder leuk dan een slaapkop op het veld!

 

6.      We houden ons steeds aan de regels van de FAIR-PLAY en hebben respect voor de scheidsrechter, de tegenstander, de trainer, de begeleiders en de supporters. Na de wedstrijd geven we, OOK BIJ VERLIES, altijd een hand aan de scheidsrechter en aan onze tegenstander. Ongepast, onsportief of agressief gedrag wordt hierbij niet getolereerd en kan in het slechtste geval leiden tot een disciplinaire schorsing of een verwijdering uit de club.

 

 

 

GEDRAGSREGELS VOOR AFGEVAARDIGDEN

 

 

 

Naast de bovenvermelde gedragsregels voor onze spelers zijn ook de volgende zaken van toepassing op onze afgevaardigden:

 

 

1.      Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.

 

2.      Heeft respect voor spelers, ouders, scheidsrechters en tegenstanders.

 

3.      Is op tijd aanwezig bij uit- en thuiswedstrijden.

 

4.      Ontvangt de tegenpartij en de scheidsrechter.

 

5.      Zorgt samen met de trainer voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.

 

6.      Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (o.a. wedestrijdkledij, waterzak…)

 

7.      Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.

 

8.      Zorgt samen met de trainer voor het klaarzetten/opruimen van de wedstrijdvelden.

 

9.      Zorgt samen met de trainer voor het schoonmaken van de kleedkamer en dit zowel bij trainingen als bij wedstrijden.

 

10.  Is, indien mogelijk, zoveel mogelijk aanwezig bij de trainingen van zijn team.

 

11.  Neemt deel aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.

 

12.  Zorgt (in overleg met de trainer) voor tijdige kennisgeving aan de spelers bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd.

 

13.  Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

 

14.  Onthoudt zich tijdens de wedstrijden/trainingen van het geven van tactische richtlijnen en laat het coachen over aan de trainer.

 

15.  Gebruikt geen alcohol en (en ook geen tabak) tijdens het begeleiden van een team.

 

 

 

GEDRAGSREGELS VOOR ONZE TRAINERS

 

 

 

Naast de bovenvermelde gedragsregels voor onze spelers zijn ook de volgende zaken van toepassing op onze trainers:

 

 

1.      Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.

 

2.      Heeft respect voor spelers, ouders, scheidsrechters en tegenstanders.

 

3.      Is op tijd aanwezig bij uit- en thuiswedstrijden.

 

4.      Zorgt samen met de trainer voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.

 

5.      Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.

 

6.      Ziet er op toe dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.

 

7.      Brengt spelers passie bij voor het spel.

 

8.      Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (hesjes, kegeltjes, doelen, etc.).

 

9.      Zorgt ervoor dat het veld na de training tijdig speelklaar is voor de volgende ploeg.

 

10.  Bepaalt de opstelling van het team.

 

11.  Zorgt samen met de afgevaardigde voor het klaarzetten/opruimen van de wedstrijdvelden.

 

12.  Zorgt samen met de afgevaardigde voor het schoonmaken van de kleedkamer en dit zowel bij trainingen als bij wedstrijden.

 

13.  Neemt deel aan de trainersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.

 

14.  Zorgt (in overleg met de afgevaardigde) voor tijdige kennisgeving aan de spelers bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd.

 

15.  Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

 

16.  Gebruikt geen alcohol en (en ook geen tabak) tijdens het begeleiden van een team.

 

 

 

GEDRAGSREGELS VOOR ONZE OUDERS EN SUPPORTERS

 

 

 

Afspraken ALGEMEEN

 

1.      Wanneer we onze kids afzetten voor de training of THUISWEDSTRIJD vergewissen we ons ervan (zeker bij slechte weersomstandigheden) dat de training/wedstrijd ook daadwerkelijk doorgaat en dit om te vermijden dat je zoon of dochter anderhalf uur onder het afdak moet gaan schuilen omdat er niemand aanwezig is en het kleedkamergebouw dicht is… Voor een UITWEDSTRIJD vergewissen we ons er dan weer van dat er voldoende vervoer voorzien is om op een veilige manier (lees: zonder er een aantal in de dakkoffer te moeten steken ) ter plaatse te kunnen geraken. Probeer hier dus zeker je steentje bij te dragen! De trainer is hierbij immers GEEN TAXI…

 

2.      Met uitzondering van U6 zijn er GEEN OUDERS TOEGELATEN IN HET KLEEDKAMERGEBOUW Bij U7 kan er eventueel een beurtrol afgesproken worden om de trainer een handje te helpen maar voor alle andere categorieën is de kleedkamer verboden terrein voor ouders.

 

3.      FAIR-PLAY is zeer belangrijk en een club als KFC Duffel dient hierbij het goede voorbeeld te geven. We beperken ons tijdens de wedstrijden dan ook tot het aanmoedigen van de spelers en we onthouden ons van ALLE kritiek t.o.v. de scheidsrechter. Ook discussies met de tegenpartij over betwiste spelfases e.d. zijn uit den boze.

 

4.      BELANGRIJK: ZIT JE TIJDENS HET SEIZOEN MET VRAGEN, LIGT ER IETS OP JE MAAG OF WENS JE GEWOON EVEN VAN GEDACHTEN TE WISSELEN, AARZEL DAN NIET EN VRAAG EEN GESPREK AAN: ONZE DEUR STAAT STEEDS OPEN EN SAMEN GERAKEN WE ER WEL UIT!  Belangrijk hierbij is steeds de 24 uren regel te respecteren (Een persoonlijk gesprek kan pas 24 uur na afloop van de wedstrijd of training worden aangevraagd): een trainer aanklampen tijdens of na een training of wedstrijd om hem/haar eens goed je gedacht te zeggen is dus volledig uit den boze en kan in het slechtste geval leiden tot een disciplinaire schorsing voor de SPELER.

 

 

De 10 Geboden voor VOETBALOUDERS

 

1.      Ik toon belangstelling voor de sport van mijn kind en ga regelmatig kijken en supporteren.

 

2.      Ik stimuleer mijn kind om te sporten en om zijn/haar talenten te ontwikkelen maar ik leg hierbij zeker GEEN ONNODIGE DRUK op zijn/haar schouders.

 

3.      Ik vraag mijn kind om er altijd voor te gaan, altijd zijn/haar best te doen maar vooral om heel véél FUN te hebben.

 

4.      Ik stimuleer mijn kind om zich aan de regels van de FAIR-PLAY te houden en respect te tonen voor de tegenstander en de scheidsrechter.

 

5.      Ik overanalyseer geen mindere prestatie van mijn kind en leer hem/haar omgaan met tegenslag door te MOTIVEREN en te wijzen op de positieve punten.

 

6.      We moedigen onze kids steeds aan op een POSITIEVE en OPBOUWENDE manier. Onze spelers mogen fouten maken en hebben recht op een keertje een mindere prestatie.

 

7.      Tijdens wedstrijden en trainingen worden er alleen instructies gegeven door de TRAINERS en NIET door de ouders! Dit is niet alleen zeer storend maar bovendien ook zeer verwarrend voor de spelers. COACHEN DOOR DE COACH, SUPPORTEREN DOOR DE SUPPORTERS!

 

8.      Ik respecteer de beslissingen van de scheidsrechter én de trainer.

 

9.      Ik ben me er van bewust dat het “maar” jeugdvoetbal is en NIET de Champions League.

 

10.  Ik ben me er van bewust dat ik als ouder een VOORBEELDFUNCTIE heb.

 

 Huisreglement

 

 

 

PANATHONVERKLARING  EN HET FAIR PLAY CHARTER

 

 

 

KFC Duffel heeft de PANATHONVERKLARING en het FAIRPLAY Charter onderschreven. Iedereen die actief is binnen KFC Duffel wordt geacht de inhoud ervan na te leven.

 

 

 

EN NIET VERGETEN…

 

 

 

1.      Voetbal is een spel, trainers zijn vrijwilligers en scheidsrechters kunnen fouten maken!

 

2.      Hard werken verslaat ALTIJD talent wanneer talent niet hard werkt…

 

3.      Een goede voetballer word je niet alleen door wat je TIJDENS de training doet maar ook (en vooral) door wat je TUSSEN de trainingsmomenten doet!

 

4.      Voetbal speel je niet alleen met je voeten maar ook (en vooral) met je HOOFD en je HART!

 

5.      Winnen is niet belangrijk maar we spelen ALTIJD om te winnen en we kunnen verliezen.

 

huisreglement 2

 

 

 

Laatst aangepast op donderdag 06 september 2018 20:22

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Nog niet geregistreerd op onze site? Ga dan naar onder op deze pagina.

Webshop KFCD

logo Webshop

vriendsch. + crocky cup


Nog geen matches gepland

Spotlicht A-kern (comp)

VORIGE WEDSTRIJDEN
Nationale 2de amateurs VI B
Datum 22. mrt. 2020 Beginn 15:00
KVK Tienen
KVK Tienen
KFC Duffel
KFC Duffel
-:- Vooraf

VOLGENDE WEDSTRIJDEN
Nationale 2de amateurs VI B
Datum 29. mrt. 2020 Beginn 15:00
KFC Duffel
KFC Duffel
K Londerzeel SK
K Londerzeel SK
-:- Vooraf

Nationale 2de amateurs VI B
Datum 04. apr. 2020 Beginn 20:30
K. Bocholter VV
K. Bocholter VV
KFC Duffel
KFC Duffel
-:- Vooraf

Voetballen bij KFCD

Ben je minsten 5 jaar en heb je interesse om bij KFC Duffel te komen voetballen, klik dan hier om ons contactformulier in te vullen en te verzenden.

Klassement

# Team W PTN
8 Diegem 18 24
9 KFC Duffel 18 24
10 Londerzeel 18 23

Ombudsdienst

Onze ombudsdienst behartigt je vragen, opmerkingen of klachten, klik hier om de ombudsdienst te contacteren.

Weekoverzicht

Kalender

Nieuwsbrief

 
 

Zoeken


 
  • Panache
  • Crelan

 

destip

 
logo gemeente

Spotlicht KFCD B

VORIGE WEDSTRIJDEN
Vierde proviciale C (Antwerpen)
Datum 22. mrt. 2020 Beginn 15:00
KSC Mechelen
KSC Mechelen
KFC Duffel B
KFC Duffel B
-:- Vooraf

VOLGENDE WEDSTRIJDEN
Vierde proviciale C (Antwerpen)
Datum 28. mrt. 2020 Beginn 19:30
KFC Duffel B
KFC Duffel B
VC Rijmenam
VC Rijmenam
-:- Vooraf

Vierde proviciale C (Antwerpen)
Datum 05. apr. 2020 Beginn 15:00
VK Heindonk
VK Heindonk
KFC Duffel B
KFC Duffel B
-:- Vooraf

Klassement KFCD B

# Team W PTN
1 K. BO BEERZEL FC 18 45
2 KFC Lint 18 39
3 RB Elzestraat 18 36
 
BMWPatrickSmets DirkDyck

 

brasserie de polder

raveschot
hv kort1 RTV
JPEG Xior logo vde
procondiLogo  

Word scheidsrechter

Aanduidingen

Trainingsschema

trainingsschema



 '

Log-in formulier